Правила и условия

Ці Правила організатора азартних ігор, їх проведення та участі в азартній грі у казино в мережі інтернет ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» (надалі – Правила) визначають детальний опис порядку та особливостей здійснення діяльності організатора азартних ігор казино в мережі інтернет, їх проведення та правила участі в азартній грі (у тому числі порядок участі в азартній грі, визначення її результату, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, порядок та строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права та обов'язки гравця та організатора азартних ігор під час азартної гри та інші умови, які передбачені законодавством

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Організатор азартних ігор (Організатор) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» (код за ЄДРПОУ – 44137382), що діє на підставі відповідної ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

Відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

Вебсайт організатора азартних ігор - одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які Організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор провадить діяльність в мережі Інтернет.

Депозит – сума грошових коштів, що сплачена гравцем Організатору азартних ігор з метою участі в азартних іграх.

Клієнтський рахунок (особистий кабінет) - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує Гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації Гравця.

Ігровий замінник гривні (Ігровий замінник) - електронний грошовий замінник гривні, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі. Організатор азартних ігор не продає та не міняє грошові замінники. Ігрові замінники гривні не є майном, не мають самостійної цінності та використовуються відповідно до цих Правил з метою обліку ходу та результату азартних ігор при наданні Організатором азартних ігор послуг з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет.

Поповнення Депозиту – операція з передання гравцем грошових коштів Організатору азартних ігор, що змінює баланс ігрових замінників гривні на Клієнтському рахунку.

Зміна балансу Клієнтського рахунку – операція з відображення в онлайн-системі зміни кількості Ігрових замінників, залежно від дій, вчинених Гравцем.

Ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються Гравцем Організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу.

Виграш - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.

Внутрішньоігровий виграш – кількісне значення ігрових замінників гривні, яке відображає ступінь прогресу Гравця в азартній грі, не є Виграшем, що підлягає виплаті в грошовій формі, не є доходом Гравця та не має економічних наслідків.

Заявка (замовлення) – запит Гравця до Організатора азартних ігор про виплату грошових коштів, що полягає у поверненні внесених гравцем Депозитів, а у разі, якщо сума заявки перевищує загальну суму внесених і неповернутих Депозитів, сума перевищення виплачується як Виграш (якщо такий виграш мав місце).

Виплата виграшу - фінансова операція з виплати Гравцю виграшу у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри. Виплата виграшу не вважається Поверненням Ставки чи Поверненням Депозиту та змінює баланс ігрових замінників гривні на Клієнтському рахунку.

Повернення депозиту - це операція з перерахування Депозиту або його частини, який Гравець сплатив Організатору азартних ігор та замовив для виплати, яка не є Виграшем відповідно до цих Правил та яка може бути замовлена гравцем навіть за відсутності його Виграшу в азартній грі. Повернення Депозиту не є виплатою Виграшу, не призводить до приросту показників фінансового або майнового стану Гравця, чи до збільшення його активів, або зменшення зобов'язань Гравця, та не є доходом гравця. Повернення Депозиту здійснюється в межах сплаченого та не повернутого раніше Депозиту та відповідно змінює баланс ігрових замінників гривні на Клієнтському рахунку.

Джек-пот - максимальний виграш, передбачений правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється Організатором азартних ігор або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок

Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Усі інші визначення та терміни, використовуються в цих Правилах відповідно до їх визначень та формулювань згідно з вимогами чинного законодавства України

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ці Правила Організатора азартних ігор (далі - Правила) визначають порядок надання послуг у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, регламентують взаємовідносини між Організатором і фізичними особами (гравцями), які відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та беруть участь в азартних іграх Організатора, встановлюють умови й порядок прийому ставок, порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів, умови взаємодії Організатора з іншими особами з питань, що виникають у зв’язку із діяльністю Організатора, а також інші питання, пов'язані із діяльністю Організатора при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино в мережі Інтернет.
  2. Ці Правила є обов'язковими для всіх Гравців, які беруть участь в азартних іграх Організатора
  3. Ці правила у тому числі мають статус Договору про участь в азартних іграх (договору публічної оферти) між Організатором та Гравцем, який вважається укладеним з моменту прийняття організатором азартних ігор від фізичної особи ставки в азартну гру.
  4. Ці Правила набирають чинності з моменту їхнього затвердження Організатором, якщо інша дата вступу в силу не визначається окремо
  5. Організатор має право вносити зміни до цих Правил з метою поліпшення якості послуг, що надаються, без попереднього персонального письмового повідомлення Гравців.
  6. Ці Правила складені українською мовою та перекладені на англійську мову. При наявності розбіжностей між англійським текстом цих Правил і українським, текст українською мовою вважається пріоритетним.
  7. Організатор не надає Гравцям будь-яких консультацій з питань оподаткування та/ або правових питань.
  8. Визнання особи Гравця небажаною, що є підставою для Організатора у відмові для участі такої особи в азартній грі, відбувається відповідно до підстав і мотивів Організатора, які не підлягають оприлюдненню і без пояснення таких причин Гравцю.
 2. ВИМОГИ ДО ГРАВЦІВ
  1. Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік. Організатору заборонено приймати ставки та виплачувати виграші в азартній грі особам молодше 21 року;
  2. Гравцями не можуть бути:
   1. недієздатні та обмежено дієздатні особи;
   2. особи, які не досягли 21-річного віку;
   3. особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;
   4. особи, визнані організатором азартних ігор небажаними;
   5. особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;
   6. особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх
  3. До участі в азартній грі не допускаються особи:
   1. які на вимогу працівника Організатора, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику Організатора для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;
   2. які надали на вимогу представника Організатора неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцеперебування);
   3. обмежено дієздатні та недієздатні особи;
   4. особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
   5. визнані організатором азартних ігор небажаними;
  4. у яких виражена ігрова залежність (лудоманія) (не допускаються у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
  5. Забороняється брати участь в азартній грі:
   1. засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора азартних ігор, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;
   2. представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;
   3.  особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;
   4. особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати виграшу;
  6. Голові, членам та службовим особам Уповноваженого органу.
  7. Організатор азартних ігор має право збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі.
  8. Відвідування Вебсайту, використання Мобільного додатку, реєстрація та участь в азартних іграх на гроші дозволено виключно особам, які відповідають вимогам до Гравця. Кожен Гравець є відповідальним за дотримання вимог законодавства країни перебування та країни постійного проживання Гравця до участі в азартних іграх та інших іграх на гроші.
  9. При відвідуванні Вебсайту, використанні Мобільного додатку та/або зареєструвавшись, Гравець підтверджує, що ознайомлений і погоджується з Правилами, Правилами азартних ігор, Політикою конфіденційності, а також іншими умовами (умови бонусів, спеціальних пропозицій, правилами окремих ігор) які є або будуть з'являтися на Вебсайті.
 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВІДКРИТТЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ
  1. Для того, щоб почати гру, необхідно зареєструвати Клієнтський рахунок гравця (розділ "Реєстрація").
  2. При реєстрації Клієнтського рахунку гравця необхідно вказати:
   1. свою адресу електронної пошти або номер телефону;
   2. пароль, який надалі буде використовуватися для входу в систему;
   3. заповнити персональну інформацію (Ім'я і Прізвище, дату народження).
  3. Зазначене Ім'я та Прізвище, а також вік при реєстрації має відповідати справжньому Імені й Прізвищу, реальному віку.
  4. Для підтвердження наданої інформації, Організатор має право запросити документ, що посвідчує особу (в тому числі, але не тільки, копію Вашого паспорта/ID карти або будь-якої платіжної картки, яка використовується), фотографії з необхідним документом і/або використовувати засоби відео зв'язку, як додаткового інструменту ідентифікації, а також інші додаткові документи. Якщо запитувана інформація не буде надана, Організатор в праві припинити дію рахунку до тих пір, поки не буде надано необхідну інформацію для проведення ідентифікації та/або остаточно закрити Клієнтський рахунок Гравця в разі її неподання.
  5. Гравець несе відповідальність за правдивість та коректність наданих персональних даних. При реєстрації Гравець підтверджує, що надав точну, повну та правдиву інформацію. При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх у своєму Клієнтському рахунку гравця (особистому кабінеті).
  6. При виникненні питань або труднощів при реєстрації, необхідно звертатися в службу підтримки через електронну пошту: support@first.ua або через онлайн чат.
  7. Гравець може відкрити тільки один Клієнтський рахунок гравця (в т.ч. з урахуванням поштової або IP адреси, комп‘ютера або іншого пристрою). Всі інші Клієнтські рахунки відкриті на Вебсайті із застосуванням однієї поштової адреси чи IP адреси, комп’ютера або іншого пристрою, будуть вважатися дублюючими (надалі – «Дублюючий клієнтський рахунок гравця) і можуть бути закриті Організатором, окрім випадку отримання Гравцем від Організатора дозволу на відкриття дублюючого Клієнтського рахунку гравця.
  8. В разі закриття Дублюючого Клієнтського рахунку гравця:
   1. Всі операції, виконані з використанням Дублюючого Клієнтського рахунку гравця, вважаються недійсними;
   2. Всі кошти, які були отримані з використанням Дублюючого Клієнтського рахунку гравця, визнаються незаконними й підлягають поверненню Організатору. Йдеться про виграші, бонуси й т.ін. У разі, якщо ці кошти вже виплачені гравцеві з Дублюючого Клієнтського рахунку гравця, вони підлягають поверненню в повному обсязі, в тому числі за рішенням суду, з подальшою оплатою винною стороною відповідних штрафів і судових витрат;
  9. Організатор не повертає ані бонусні, ані реальні кошти, які знаходяться на Дублюючого Клієнтського рахунку гравця. Рішення про повернення втрачених Організатором коштів, які були виплачені з дублюючого рахунку, приймається в односторонньому порядку. Це застосовується як у випадку, коли з такого Дублюючого Клієнтського рахунку гравця були здійснені ставки й отримані виграші, так і в разі, коли не було здійснено жодної ставки, навіть якщо бонусні кошти просто перебували на рахунку.
  10. Організатор не приймає запити на повернення заблокованих / загублених коштів з Дублюючого Клієнтського рахунку гравця. Не має значення з якою метою він створювався: для отримання бонусів, здійснення ставок, переведення в готівку незаконно отриманих коштів і т.ін. Відкриття нового Дублюючого Клієнтського рахунку гравця з метою повернення заблокованих коштів з попереднього Дублюючого Клієнтського рахунку гравця також вважається таким, що суперечить Правилам та заборонено.
  11. Всі такі Дублюючі Клієнтські рахунки гравця будуть виявлені й заблоковані. Організатор не несе відповідальність за збереження Ігрових замінників гривні, які знаходяться на таких рахунках.
  12. Клієнтський рахунок гравця заборонено продавати або передавати третім особам.
  13. Організатор залишає за собою право встановлювати індивідуальні умови й обмеження по клієнтських рахунках Гравців.
  14. Реєстраційні дані в платіжній системі й дані власника платіжної карти повинні повністю збігатися з реєстраційними даними в онлайн-системі Організатора. У разі якщо після внесення Гравцем коштів на рахунок Організатором буде виявлено, що зазначені вище дані в платіжній системі та в системі Організатора не є повністю ідентичними, Організатор має право обмежити Гравцю доступ до такого рахунку і залишає за собою право відмовити у виплаті до надання документів, що підтверджують право володіння платіжним засобом, або встановлювати індивідуальні умови виплати залишку за таким платіжним засобом. Якщо на момент виявлення невідповідностей, на балансі рахунку доступна сума буде менша від початково внесеної, внаслідок ігрової активності Гравця в системі Організатора, Гравцеві може бути повернутий тільки залишок по рахунку на поточну дату.
  15. Якщо згідно із законодавством або з інших причин, Організатор змушений відмовити Гравцеві у відкритті рахунку, або закрити новостворений рахунок через порушення умов, то всі попередні ставки на такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Організатора, і Гравець втрачає будь-які виграші, які нараховані йому і / або які він отримав. Також Гравець зобов'язаний повернути всі кошти на вимогу Організатора, які були зняті ним зі свого рахунку. У разі відмови Гравця повернути виведені кошти Організатор має право самостійно компенсувати отримані збитки із залишку коштів на клієнтському рахунку такого Гравця.
 4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ГРАВЦІВ
  1. Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», відповідних ліцензійних умов, вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Товариство, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу здійснює ідентифікацію / верифікацію гравців
  2. Ідентифікація Гравців передбачає збір Організатором інформації про:
   1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;
   2. вік (дату народження) особи;
   3. наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
  3. Верифікація Гравця передбачає надання Гравцем наступних документів:
   1. документ, що посвідчує особу (паспорт, паспорт громадянина для виїзду за кордон; посвідка на тимчасове/постійне проживання на території України)
   2. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера / РНОКПП/ податкового номера;
   3. документ, що посвідчує адресу реєстрації місця проживання гравця (для Гравців, які не є громадянами України та не мають посвідки на тимчасове/постійне проживання надається інформація про місце та адресу тимчасового перебування).
   4. копія довідки про присвоєння Реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
   5. селфі з документом;
  4. Для проведення верифікації гравцеві необхідно завантажити вищезазначені Х документів до Клієнтського рахунку гравця (особистого кабінету).
  5. Ідентифікація (верифікація) Гравця здійснюється працівником Організатора до моменту прийняття ставки із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та Правил Організатора.
  6. Організатор може також проводити вторинну ідентифікацію (верифікацію) Гравця.
  7. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця може здійснюватися за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису, методу BankID через електронний сервіс «ДІЯ», або за допомогою інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.
  8. Організатор азартних ігор для проведення додаткової ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця має право запитувати у гравця додаткові документи, власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв'язку.
  9. Гравець несе відповідальність за правдивість наданих документів та інформації відповідно до законодавства.
 5. ПОРЯДОК ПОПОВНЕННЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ
  1. Клієнтський рахунок поповнюється шляхом Поповнення Депозиту.
  2. Сума мінімального одноразового поповнення становить 100,00 грн.
  3. При використанні банківської карти для Поповнення Депозиту, Гравця буде переадресовано на платіжну сторінку банку, яка захищена згідно з правилами Міжнародних платіжних систем VISA, Mastercard.
  4. Поповнюючи Депозит, Гравець підтверджує, що використані ним для цього грошові кошти не є такими, що отримані з порушенням податкового, кримінального або іншого законодавства України.
  5. Гравець погоджується надати Організатору інформацію щодо свого банківського рахунку (в тому числі кредитної / дебетової картки Гравця), з якого (яких) будуть здійснюватись Депозити, зокрема з метою виплати йому Виграшів, Повернення Депозитів.
  6. Організатор не несе відповідальності за ненадходження коштів на клієнтський рахунок гравця або за затримку в їхньому зарахуванні, пов'язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, які здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).
  7. Для здійснення Поповнення Депозиту Гравець зобов’язується використовувати тільки рахунки/системи/банківські карти, які зареєстровані на його імʼя. Грошові кошти від третіх осіб (друзів, родичів, партнерів, дружини, чоловіка тощо) не можуть використовуватись для обміну гривні на Ігрові замінники гривні. У разі порушення цього правила, всі виграші будуть анульовані й повернуті Організатору.
  8. Організатор може використовувати сторонні організації, що займаються обробкою електронних платежів та/або фінансові установи для обробки операцій з Поповнення Депозитів гравців, Виплати виграшів та Повернення Депозитів.
 6. СТАВКИ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ АЗАРТНИХ ІГОР
  1. Гравець зобов'язаний брати участь в азартній грі, робити ставки лише особисто.
  2. Гравець має право зробити Ставку виключно після проходження процедур ідентифікації відповідно до цих Правил.
  3. Гравець, який зробив Ставку, тим самим підтверджує, що ознайомився з цими Правилами та іншими документами й політиками Організатора, що розміщені на вебсайті Організатора, і надає згоду дотримуватися їх в повному обсязі.
  4. Як розмір ставки для участі в азартних іграх на вебсайті Організатора приймається виключно сума, підтверджена Організатором, і яка не перевищує поточний залишок на Клієнтському рахунку Гравця. Ставка вважається прийнятою, як тільки вона підтверджена сервером Організатора. Після підтвердження ставки сервером Організатора, вона не може бути змінена або відкликана Гравцем.
  5. Оплата ставок для участі в азартних іграх через мережу Інтернет здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему Організатора з урахуванням положень чинного законодавства.
  6. Всі азартні ігри на вебсайті Організатора ведуться за встановленими правилами, з дотриманням мінімальних і максимальних ставок та виплат. Порядок прийняття ставок по кожній з азартних ігор казино на вебсайті Організатора, а також правила прийому ставок для участі у парі визначаються у відповідних Правилах такої азартної гри.
  7. Гравець зобов'язаний робити ставки лише від свого імені.
  8. Організатор не приймає будь-яких ставок і не надає сервісів Гравцям в кредит або з розстроченням платежу, або з наступною оплатою. Всі ставки в мережі Інтернет повинні бути підтверджені наявними на Клієнтському рахунку позитивним залишком ігрових замінників, в розмірі, що не є меншим за суму Ставки.
  9. Правила визначення результату азартних ігор казино в мережі Інтернет по кожній з азартних ігор на вебсайті Організатора визначаються у правилах відповідної азартної гри.
 7. ВИПЛАТА ВИГРАШІВ, ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ
  1. Розрахунок суми Виграшу за результатами азартної гри, облік та виплата Виграшів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, що є частиною онлайн-системи Організатора. При цьому, Виграш має складати позитивну різницю між сумою, зазначеною Гравцем у Заявці, та загальною сумою Депозитів, сплачених, але не повернутих Гравцю.
  2. Підставою для виплати Виграшу є Заявка, здійснена гравцем через інтерфейс Клієнтського рахунку гравця (особистий кабінет). Інструкції з заповнення та форма заявки розміщені в особистому кабінеті гравця на вебсайті Організатора. Виплаті підлягає вся сума Виграшу. Виплата Виграшу не є Поверненням ставки або Поверненням депозиту.
  3. Організатор є податковим агентом та утримує з кожної виплати Виграшу податки та збори згідно з Податковим кодексом України (ПКУ) і перераховує їх до відповідного бюджету, а саме:
   1. 18 % податок на доходи фізичних осіб (п. 167.1 ст. 167 ПКУ);
   2. 1,5 % військовий збір (п. 161 підрозділу 10, Розділу ХХ ПКУ)
  4. Внутрішньоігрові Виграші, облік яких веде онлайн-система Організатора не є виграшем, що підлягає виплаті в грошовій формі та не має економічних наслідків, не є доходом Гравця.
  5. При здійсненні Гравцем Заявки також здійснюється Повернення Депозиту - перерахування Депозиту або його частини, який Гравець замовив для виплати. Повернення Депозиту не є Виграшем, не призводить до приросту показників фінансового або майнового стану Гравця, чи до збільшення його активів, або зменшення зобов'язань Гравця, та не є доходом Гравця. Повернення Депозиту здійснюється в межах сплаченого та не повернутого раніше Депозиту та відповідно змінює баланс ігрових замінників гривні на клієнтському (ігровому) рахунку гравця.
  6. Розмір Повернення Депозиту, відносно якого Гравець здійснив Заявку, не може перевищувати суму грошових коштів, що оплачена Гравцем Організатору азартних ігор для участі в азартних іграх, зменшеної на загальний підсумок всіх Депозитів, що були повернуті Гравцю раніше
  7. Організатор має право відмовити у виплаті Виграшу / поверненні Депозиту, за наявності підстав, передбачених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
  8. При оформленні Заявки на виплату, Гравцю необхідно враховувати наступні моменти:
   1. Гравець здійснював Депозит за допомогою банківської картки, необхідно також надіслати копії лицьової і зворотної сторін карти з якої проводилися поповнення. У номері карти повинні бути відображені перші шість і останні чотири цифри карти (зверніть увагу, якщо у Вас рельєфний номер карти, то на зворотному боці повинні бути закриті ті ж цифри, що і на лицьовій стороні). CVV2 /CVC2 код також повинен бути зафарбований (закритий);
   2. Мінімальна сума Виграшу, що може бути виплачена - 300 гривень;
   3. Організатор може відмовити у виплаті, якщо будуть доведені факти шахрайства з боку Гравця (в такому випадку Клієнтський рахунок блокується без виплати коштів);
   4. Організатор залишає за собою право на додаткову перевірку ігрових транзакцій на строк, що не перевищує 48 годин;
   5. Виплати Виграшів / повернення Депозиту проводяться тільки на ті платіжні системи, за допомогою яких здійснювався Депозит. При цьому номери рахунків на поповнення Депозиту повинні відповідати введеним номерами рахунків на виплату Виграшів / попов;
   6. Фінансовий відділ працює без вихідних. Виплати проводяться 24/7;
   7. Заявка на виплату відбувається в інтерфейсі клієнтського рахунку гравця (особистому кабінеті) в розділі «Виведення грошей». Необхідно вказати суму і спосіб за допомогою якого Гравець хотів би отримати Повернення Депозиту чи виплату Виграшу. Після цього виконати дії зазначені в інструкції системи.
   8. Швидкість зарахування грошових коштів буде залежати від Вашого банку, а також типу платіжної системи
   9. Після оформлення Заявки на виплату заявлена Гравцем сума не заморожується. Заявка розглядається фінансовим відділом до 24 годин. Доки виплата Виграшу та/або Повернення депозиту ще не здійснені, Ігрові замінники залишаються на ігровому Рахунку. Гравець має можливість використовувати Ігрові замінники у грі. Після підтвердження фінансовим менеджером Заявки, гравець отримує грошові кошти. Звертаємо увагу, що після відправлення Виграшу, Повернення Депозиту Організатором, зарахування коштів на картку займатиме до 5 банківських днів, зважаючи на фінансову установу, яка здійснює обслуговування картки Гравця.
  9. Ліміти на виплату Виграшів/ повернення Депозиту:
   1. Денний ліміт: 30 000 гривень
   2. Тижневий ліміт: 200 000 гривень
   3. Місячний ліміт: 500 000 гривень
   4. При виплаті у сумі більше ніж 500 000 гривень або більше, Організатор має право ділити виплати на щомісячні платежі по 500 000 гривень до моменту виплати всієї суми Виграшу без виплати відсотків по заборгованості.
  10. Виплата Виграшу / Повернення Депозиту без комісії здійснюється після обороту ставок в розмірі 200% від суми поповнення Депозиту для Гравців. Наприклад, якщо Гравець поповнює Депозит на 300 гривень, для Виплати Виграшу/Повернення Депозиту без комісії Гравцю достатньо здійснити оборот ставок в азартних іграх на суму 600 гривень або вище.
  11. Заявка на повернення Депозиту буде розглянута тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється протягом перших 24 годин з моменту ймовірної транзакції або протягом 30 днів, якщо Гравець стверджує, що інша людина (або неповнолітній) мав доступ до Клієнтського рахунку гравця.
  12. Організатор також залишає за собою право не здійснювати повернення Депозиту до тих пір, поки особистість гравця не буде належним чином встановлена, щоб гарантувати, що будь-який платіж, зроблений на користь Організатора, буде одержаний після того, як буде зроблене повернення. Гравець погоджується надати, на вимогу Організатор, копії документів, необхідні для проходження верифікації, засвідчені в нотаріальному порядку. В разі ненадання копії документів, необхідних для проходження верифікації, засвідчених в нотаріальному порядку протягом п'яти (5) днів з моменту запиту Організатора, то Повернення депозиту здійснене не буде, Рахунок Гравця буде закритий без жодних виплат на користь Гравця.
  13. Гравець має право на отримання Виграшу чи повернення Депозиту при дотриманні одночасно наступних умов:
   1. будь-які попередні операції належним чином проведені фінансовими установами та/або платіжними системами;
   2. Гравець не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;
   3. Клієнтський рахунок Гравця створений відповідно до чинного законодавства та Правил Організатора, Гравцем надані усі потрібні для верифікації документи та особу власника рахунку верифіковано Організатором;
  14. Організатор залишає за собою право здійснювати виплати Гравцям, використовуючи пріоритетний для себе спосіб оплати виграшу Гравцям (в тому числі на кредитну / дебетову картку Гравця або на банківський рахунок Гравця).
  15. Ні за яких обставин, Організатор не відповідає за будь-яке несанкціоноване використання банківських платіжних карт, незалежно від того, було чи ні заявлено про крадіжку банківських платіжних карт.
  16. У разі, коли будь-які кошти були помилково переведені на клієнтський рахунок Гравця, Гравець зобов'язаний негайно повідомити про це Організатора. Будь-які виграші (що виникли в результаті такої помилки, якщо Гравець не сповістив про це Організатора, визнаються недійсними, а ставки можуть бути повернуті незалежно від часу між появою помилки й часом її виявлення.
  17. Організатор залишає за собою право анулювати Виграші навіть після завершення гри, якщо ці Виграші були виграні Гравцем як результат технічного збою або технічної помилки. При цьому, необізнаність Гравця про технічний збій або помилку не впливає на рішення Організатора про анулювання виграшів (призів). Організатор може притягнути Гравця до відповідальності за будь-яку завдану шкоду, якщо Гравець навмисно скористався технічною або адміністративною помилкою при поповненні Депозиту та/або отриманні коштів на такий рахунок.
 8. БОНУСИ
  1. Бонус є етапом гри (ігрової сесії), який може полягати у наданні гравцю під час поточної гри (ігрової сесії) можливості робити додаткові ігрові дії з використанням додаткових ігрових замінників гривні (надання бонусу) та/або без використання ігрових замінників гривні (Free Spins).
  2. Ігрові замінники з бонусного балансу не впливають на розмір Депозиту, не можуть бути виплачені Гравцю в гривневому еквіваленті, а можуть використовуватись лише для здійснення Ігрових ставок.
  3. Усі нараховані бонуси підлягають Відіграшу згідно з встановленим вейджером.
  4. Організатор має право на свій розсуд пропонувати Гравцям бонуси згідно з внутрішньою бонусною політикою Організатора.
  5. Гравець має право самостійно приймати рішення про активацію та використання бонусу.
  6. Облік застосування Гравцями бонусів здійснюється онлайн-системою Організатора.
  7. Бонуси не є майном, не мають самостійної цінності та використовуються відповідно до цих Правил тане є доходом Гравця.
 9. ЗМОВА, ШАХРАЙСТВО, ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ НА ВЕБСАЙТІ
  1. Нижче наведені дії заборонені, оскільки вважаються істотним порушенням цих Правил:
   1. надання будь-якої контактної, ідентифікаційної та фінансової інформації, що міститься в Клієнтському рахунку гравця, стороннім особам;
   2. шахрайство в будь-якому вигляді, як-то: використання шкідливих додатків і / або програм, використання ботів та ін., вчинення дій, які дозволяють отримати дані платіжних інструментів, злом ігрових рахунків інших гравців, використання помилок програмного забезпечення вебсайту для отримання незаконного прибутку тощо;
   3. відмивання незаконно отриманих грошових коштів, а також участь в іншій протизаконній діяльності, яка тягне за собою кримінально-правові наслідки;
   4. змова або спроба змови (навмисна чи неусвідомлена) з іншими особами з метою здійснення незаконних операцій і дій, які тягнуть за собою незаконне збагачення коштом Організатора або інших гравців.
  2. У разі виникнення підозри, що видані бонуси, винагороди або заохочення отримані незаконно або використовуються для зловживань, Організатор має право в будь-який момент призупинити або зовсім скасувати заплановані виплати за виграші, які з ними пов'язані.
  3. Організатор вживає всіх необхідних заходів для виявлення та припинення змови, а також виявлення осіб, які беруть в ній участь. У разі понесення збитку гравцем, який був помічений в шахрайських діях, Організатор знімає з себе будь-яку відповідальність за те, що сталося, і направляє свої дії на захист від шахрайства себе та інших гравців з використанням всіх законних методів.
  4. Гравець, який помітить, що хтось вчиняє або збирається вчинити незаконні (шахрайські) дії на вебсайті, повинен негайно повідомити про це Організатору в онлайн-чаті, в месенджерах або телефоном.
  5. В разі виникнення підозри в скоєнні або в намірі вчинити шахрайство, Організатор може в будь-який момент часу заблокувати Клієнтський рахунок порушника і заборонити йому вхід до нього. В цьому випадку кошти заблокованого Гравця не будуть повернені, а будуть спрямовані на компенсацію збитку, понесеного Організатором або іншими гравцями. Крім того, Організатор має право повідомити про незаконні дії представників правоохоронних органів. У разі, якщо Гравець впевнений, що шахрайство сталося не з його вини, він зобов'язаний повною мірою сприяти розслідуванню інциденту.
  6. Заборонено використовувати образливу або агресивну манеру спілкування чи аморальні зображення; застосовувати ненормативну лексику, погрози, приниження або насильницькі дії стосовно інших Гравців і співробітників Організатора.
  7. Гравець погоджується використовувати Вебсайт тільки в цілях розваги, не має права копіювати Вебсайт або його частину в будь-якій формі без попереднього отримання письмової згоди Організатора.
 10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  1. Організатор обробляє особисту інформацію, надану Гравцями визначеним Організатором чином, в порядку, встановленому законодавством, та цими Правилами. Надаючи Організатору інформацію, Гравець підтверджує свою згоду на використання своїх персональних даних, викладених у цьому Розділі. Якщо Гравець не згоден з умовами Правил, Гравець не повинен відвідувати вебсайт Організатора.
  2. Персональні дані збираються і зберігаються Організатором не для продажу, але можуть бути використані для поширення рекламних матеріалів, клієнтської підтримки та інформування Гравців про нові продукти та можливості Організатора.
  3. Інформація та дані про Гравців, які Організатор може збирати й використовувати, охоплює наступне:
   1. Інформація, яку Гравець надає Організатору в процесі ідентифікації та верифікації;
   2. Листування через електронну пошту, телефон або інші засоби зв'язку;
   3. Деталі проведених Гравцями платежів
  4. Усі персональні дані Гравців, документи та дані щодо ідентифікації та верифікації Гравців, а також документи, які стосуються ділових відносин між Організатором та Гравцем, зберігаються Організатором відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та не можуть бути знищені (видалені) до закінчення строку їх зберігання, в тому числі за запитом/на вимогу Гравця.
  5. Організатор має право передавати інформацію про Гравців, включаючи особисті дані та історію ставок, до правоохоронних та інших органів, в тому числі в поліцію, з метою розслідування випадків шахрайства та відмивання коштів.
  6. Організатор спілкується з Гравцями електронною поштою та/ або телефону, вказаним при реєстрації рахунку в онлайн-системі Організатора. Гравець зобов'язаний забезпечувати Організатора правильною адресою електронної пошти та номером телефону і повідомляти Організатору про будь-яких їх зміни. Організатор не несе відповідальності за будь-яку втрату або збитки, які є результатом зв'язку електронною поштою та/або телефоном між Організатором і Гравцем під час використання зареєстрованої адреси електронної пошти та / або вказаного номеру телефону.
 11. ВІДПОВІДАЛЬНА ГРА
  1. Організатор здійснює свою діяльність із дотриманням принципів відповідальної гри, зокрема:
   1. забезпечує ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному законом, під час провадження діяльності в мережі Інтернет
   2. утримується від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;
   3. розміщує інформаційні матеріали з питань гральної залежності та відповідальної гри, які повинні містити інформацію про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки);
   4. проводить інформаційну роботу із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до азартних ігор, визначення критеріїв патологічної та проблемної гральної залежності, та заходів, які спрямовані на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності у гравців
  2. Організатор звертає увагу Гравців, що будь-які азартні ігри призначені виключно для розважальних цілей. Перед тим, як почати грати, Гравцям важливо розуміти, що гра не повинна розглядатися як джерело доходу або як засіб позбавлення від боргів. Гравцям рекомендується відстежувати час і суму грошей, витрачених на гру щодня.
  3. З моменту внесення Гравця до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, Гравцю блокується можливість використання коштів, які знаходились на його клієнтському рахунку на момент внесення його до вказаного Реєстру, для участі в азартних іграх, а також можливість поповнювати Депозит. Однак в період самообмеження Гравець не позбавляється можливості зняти грошові кошти зі свого клієнтського рахунку, шляхом відповідної заявки Організатору.
 12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА
  1. Кожен Гравець, реєструючись на сайті Організатора, автоматично погоджується з тим, що, беручи участь в азартних іграх на вебсайті, він робить усвідомлений вибір, визнає і приймає всі можливі ризики, пов'язані з такими іграми, і повністю відповідає за свої дії й вибір.
  2. Організатор не несе ніякої відповідальності за правопорушення, завдану шкоду, недбалість, збитки, втрату персональних даних, репутації, престижу і т.ін., які можуть статися. Це стосується і будь-яких інших втрат, які не перераховані, і які наразі не можуть бути передбачені.
  3. Також, Організатор не несе відповідальність за вміст будь-якого ресурсу, доступ до якого можна отримати через вебсайт. Претензії до Організатора в разі виникнення вищеперелічених ситуацій не приймаються.
  4. Організатор не несе відповідальності за несправне обладнання і засоби інформаційних технологій, які використовуються користувачем для доступу до вебсайту та участі в азартних іграх. Також, Організатор не несе відповідальність за роботу провайдерів Інтернету, що надають доступ до мережі.
  5. При використанні коштів, що надійшли від Гравця помилково або з порушенням цих Правил чи законодавства, Організатор має право скасувати ставки й / або виграші, отримані гравцем. У разі, якщо виграші вже були виплачені помилково, вважається, що сума передана гравцеві в довірче управління. Гравець зобов'язаний повернути всі грошові кошти, які він отримав помилково, в терміни, встановлені Організатором.
  6. У разі виникнення помилки програмного забезпечення з боку гравця або на вебсайті, Організатор, в тому числі його співробітники й партнери не несуть відповідальність за можливі збитки, які будуть понесені гравцем.
 13. ПОЛІТИКА БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ПРИНЦИП «ЗНАЙ СВОГО КЛІЄНТА» (AML & KYC)
  1. З метою захисту коштів Гравців і забезпечення дотримання міжнародних стандартів, Організатор діє відповідно до чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
  2. Реєструючись на вебсайті Організатора, Гравець беззастережно приймає умови політики Організатора та погоджується з наступними правилами й зобов'язується дотримуватися їх:
   1. Організатор визначає перелік документів, надаючи які Гравець може підтвердити свою особу, а саме: кольорова копія паспорта (перша і друга сторінки з фотографіями, а також сторінка з даними про реєстрацію) або кольорова копія ID- карти. На прохання Організатора повинні бути надані також додаткові документи - копія посвідчення водія, квитанції про оплату рахунків за комунальні послуги (для підтвердження місця проживання Гравця), а також документи, що підтверджують приналежність Гравцю коштів, що вносяться та/або використовуються ним для участі в азартних іграх Організатора, та їх походження. Крім того, процес перевірки включає обов'язкове підтвердження телефонного номера Гравця.
   2. Під час проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравець зобов’язаний повідомити Організатора про те, чи належить такий Гравець до політично значущих осіб, членів їхніх сімей чи осіб, пов’язаних з політично значущими особами відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Якщо на момент проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравець не належав до політично значущих осіб, членів їхніх сімей чи осіб, пов’язаних з політично значущими особами, але почав належати до будь-якої із вказаних категорій осіб після проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних), Гравець зобов’язаний повідомити Організатора про зміну свого статусу не пізніше трьох робочих днів з дня настання змін.
   3. Виплата виграшів дозволяється тільки після проведення Організатором перевірки на основі наданої Гравцем належної документації. Виплата виграшів через вебсайт Організатора проводиться тільки на рахунок, що належить особі, ідентифікованій як Гравець (власник клієнтського рахунку гравця на сайті Організатора). Зняття коштів третіми особами заборонено. Внутрішні перекази між Гравцями також заборонені.
   4. Організатор має право, без попередньої згоди Гравця, поділитися з фінансовими установами та правоохоронними органами інформацією про Гравця, як того вимагає чинний закон. Зі свого боку, Гравець надає Організатору свою згоду на ці дії. Для виконання цього пункту Організатор зберігає будь-яку інформацію про платіжні операції Гравця протягом мінімум п'яти років.
   5. Гравець зобов'язується дотримуватися правових норм, в тому числі міжнародних, які спрямовані на боротьбу з незаконним обігом грошових коштів, фінансовим шахрайством, відмиванням грошей і легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом.
   6. Гравець зобов'язується вживати максимальних зусиль для запобігання прямої або непрямої співучасті в незаконній фінансовій діяльності й будь-яких інших незаконних операціях із використанням вебсайту Організатора.
   7. Гравець гарантує законне походження, законне володіння і законне право використання коштів, зарахованих на власний рахунок.
   8. У разі підтвердження підозрілих операцій на рахунку Гравця, поповнення Депозиту коштами з ненадійних джерел (наприклад, дані про відправника та власника рахунку не збігаються) та/або будь-яких інших дій, що мають ознаки шахрайства (включаючи будь-які повернення або анулювання платежів), Організатор залишає за собою право провести внутрішнє розслідування, заблокувати або закрити рахунок Гравця, скасувати всі платежі й призупинити операції на рахунку до закінчення офіційного розслідування. При прийнятті рішення Організатор керується положеннями чинного законодавства.
   9. Організатор має право зробити запит на додаткову інформацію про Гравця, якщо метод виплати коштів відрізняється від методу внесення коштів. Організатор також залишає за собою право блокувати клієнтський рахунок гравця та транзакції по ньому в ході розслідування, в тому числі якщо Гравець відмовився надати додаткову інформацію, запитану Організатором.
   10. У ході розслідування Організатор має право робити запит на додаткові копії документів, що підтверджують особу Гравця, а також копії банківських карток, що використовуються для поповнення Депозиту, копії платіжних та інших документів, що підтверджують законне володіння і законне походження коштів. Незалежно від наданих копій Організатор має право вимагати подання оригіналів документів для розгляду.
   11. Відмова Організатора від виконання операцій, які Організатор визначить як підозрілі (включаючи блокування, зупинення операцій, відмову від підтримання ділових відносин та/або закриття рахунку Гравця), не є причиною цивільно-правової відповідальності Організатора за невиконання зобов'язань перед Гравцем.
   12. Організатор не зобов'язаний інформувати Гравців та інших осіб про заходи, вжиті з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, за винятком інформування Гравців про призупинення роботи певного сервісу, про відмову виконання прохань Гравця, про відмову відкриття рахунку або про необхідність надання документів Гравцем.
 14. СКАРГИ І ПОВІДОМЛЕННЯ
  1. Для подачі звернень, скарг та інших запитів необхідно звернутися до служби підтримки й викласти суть звернення максимально зрозуміло і коротко.
  2. Гравець погоджується, що для визначення спірної ситуації будуть використовуватися записи на сервері, для визначення результату претензії.
  3. Гравець згоден з тим, що результати ігор на сайті визначаються виключно випадково, відповідно кінцевий результат необхідно сприймати в тому вигляді, в якому він був отриманий. У разі, якщо помічено розбіжність між досягненнями у грі, що опинилися на комп'ютері (мобільному пристрої) користувача і на сервері Організатора, слід визнавати, що останні є більш точними й не підлягають оскарженню.
  4. Дані, які відображаються на сервері, мають пріоритетне значення перед інформацією, представленою на пристрої користувача. Грошові кошти, помилково нараховані через збої або під впливом людського фактора, підлягають поверненню. Організатор копіює і зберігає всі звернення на своєму сервері. У майбутньому вони можуть знадобитися як остаточне свідоцтво для врегулювання конфліктної ситуації
 15. ІНШІ УМОВИ
  1. Організатор має право закрити рахунок і повідомити про це в листі, відправленому на email, який був зазначений користувачем при реєстрації. Залишок коштів, який зберігається на рахунку, буде повернено, за винятком випадків, зазначених в цих Умовах, які стосуються шахрайських дій, незаконної змови й т.ін.
  2. Згідно з правилами розробників програмного забезпечення, у разі виникнення збоїв і несправностей всі результати й виграші поточного ігрового сеансу скасовуються.
  3. В процесі перебування на вебсайті можливе виникнення обставин, при яких ставка була зроблена помилково. Наприклад, вказані невірні умови ставок, що не були відкориговані, або стався збій програмного забезпечення. Помилка може бути в підрахунках належного Гравцеві виграшу та ін. У цих випадках всі виграші анулюються гроші, виплачені гравцям, повинні бути повернені Організатору.
  4. У разі порушення гравцем даних Правил, він зобов'язується повністю компенсувати можливі збитки, які можуть містити видатки та витрати (в тому числі й судові), позови, інші витрати й т.ін.
  5. Організатор має право вносити правки, редагувати, змінювати і оновлювати дані Правила відповідно до нових комерційних та юридичних умов, а також умов обслуговування Гравців.
  6. Будь-які зміни й доповнення, зокрема апдейти програмного забезпечення, стають доступними Гравцям відразу після їхньої реалізації на сайті.
  7. У разі незгоди з внесеними змінами, Гравець зобовʼязаний припинити використання вебсайту Організатора шляхом закриття власного акаунту й ігрового рахунку.
  8. Подальше використання вебсайту Організатора після змін, що відбулися, автоматично означає згоду з новими Правилами та будь-якими іншими опублікованими документами, незалежно від того, чи отримав користувач повідомлення про внесені зміни й чи ознайомився він зі змінами в Правилах (інших документах) чи ні.