Конфіденційність

Ця Політика конфіденційності, обробки та захисту персональних даних (далі – Політика або Політика конфіденційності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» (далі – Товариство) розроблена на підставі Закону України «Про захист персональних даних» та діє відносно всієї інформації, яку Товариство може отримати про Користувача під час використання останнім сайту Товариства та від Клієнта у процесі надання фінансових послуг.

Сайт Товариства розташований на доменному імені https://first.ua (надалі Сайт або Веб-Сайт).

Діюча редакція Політики конфіденційності є публічним документом, що розроблений Адміністрацією Сайту та доступний будь-якому Користувачу в мережі Інтернет при переході на посилання «Політика конфіденційності» на сайті https://first.ua.

Адміністрація Сайту відстежує зміни в законодавстві, що стосуються персональних даних.

При внесенні змін в Політику конфіденційності Адміністрацією Сайту Користувач повідомляється про це шляхом розміщення документу в новій редакції на сайті https://first.ua.

Розмістивши нову редакцію Політики конфіденційності на Сайті, Адміністрація Сайту попередню редакцію переносить в архів документації, де вона і зберігається.

Використовуючи форму та вносячи персональні дані в неї, Користувач та/або Гравець підтверджує надання згоди з запропонованими умовами даної Політики конфіденційності. Також він надає згоду на збір і обробку персональних даних.

 1. Терміни та скорочення
  1. У цій Політиці використовуються терміни за такими визначеннями:

    адміністрація сайту Товариства (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені Товариства, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, та дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

    користувач сайту Товариства (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до сайту https://first.ua за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт https://first.ua Товариства

    Гравець – особа, яка має доступ до сайту https://first.ua за допомогою мережі Інтернет, використовує сайт Товариства (https://first.ua), тобто пройшла ідентифікацію / має особистий кабінет та відповідає вимогам Правил та має договірні правовідносини з Товариством (або здійснює оферту);

    режим онлайн – режим надання послуг у форматі електронного «запит-відповідь» через мережу Інтернет. При цьому Партнер залишається на зв’язку з системою Оператора до тих пір, поки не отримає від Оператора відповідь в електронному вигляді на свій запит;

    база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

    власник (володілець) персональних даних – фізична або юридична особа,якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

    згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, зокрема письмове, у тому числі в електронному вигляді, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

    згода користувача/Гравця – добровільне волевиявлення Користувача/Гравця щодо надання дозволу на обробку його персональних даних (включаючи MSISDN) висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди, зокрема, але не обмежуючись висловлене Користувачем шляхом проставлення відмітки на сайті чи з задіянням інших електронних ресурсів про надання дозволу на обробку своїх персональних даних у визначеній електронній формі. Згода Користувача виглядає наступним чином – «...надаю та підтверджую свою згоду Товариству на оброблення інформації про надання та отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання мною послуг Партнера...»;

    обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов’язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

    персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

    розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;

    суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка персональних даних;

    третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, власника чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій власником чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

    Уповноважений - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

    знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають можливість прямо або опосередковано ідентифікувати особу;

    особистий кабінет – окремо ідентифікована частина внутрішньої інформаційно-телекомунікаційної електронної системи Компанії під конкретно визначеного користувача/клієнта, де зберігаються персональні дані особи, фотокопії документів та інших документів (договір, платіжні доручення), та коментарі працівників, що створюються у процесі обслуговування особи.

    Правила - Правила організатора азартних ігор, їх проведення та участі в азартній грі у казино в мережі інтернет ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ - (розміщені на Сайті first.ua)

 2. Загальні положення
  1. Використання Користувачем сайту Товариства означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача Передача Користувачем Адміністрації Сайту персональної інформації через Форму свідчить про надання згоди Користувачем на таку передачу.
  2. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен припинити використання сайту Товариства.
  3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://first.ua ТОВ): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ». Товариство не контролює та не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням, доступним на сайті Товариства, в т.ч. (соціальні мережі та сервіси, де розміщені офіційні сторінки Товарисва, такі як facebook, Instagram, youtubе, де діють власні політики конфіденційності, обробки та захисту персональних даних).
 3. Предмет документа
  1. Справжня Політика визначає відносини, пов’язані з нерозголошенням і забезпеченням режиму захисту, конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на сайті, їх обробкою і/або зберіганням.
  2. Товариство здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
  3. Дана Політика встановлює порядок здійснення Товариством обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодії Товариства з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути з питань захисту персональних даних.
  4. Наступні принципи лягли в основу обробки персональних даних:
   • законність цілей та визначених способів обробки персональної інформації та добросовісності;
   • відповідність мети обробки особистих даних цілям, що були завчасно визначені та заявлені при зборі персональних відомостей;
   • відповідність об’єму та характеру оброблюваної персональної інформації способам та цілям такої обробки особистих даних;
   • неприпустимість створення баз даних, що містять персональні клієнтські дані.
   Обробка персональних даних Користувача Адміністрацією Сайту здійснюється з його згоди з метою надання послуг, запропонованих на Сайті.
 4. Цілі збору персональної інформації Користувача та Гравця
  1. Цей документ призначений для всіх структурних підрозділів Товариства, в яких обробляються і/або зберігаються персональні дані фізичних осіб та персональні дані Користувача, які Адміністрація сайту Товариства може використовувати в цілях:
   • Ідентифікації Користувача та/або Гравця, зареєстрованого на сайті Товариства, для встановлення правовідносин з Товариством;
   • встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Товариства, надання послуг, обробки питів і заявок від Користувача;
   • визначення місце знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
   • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
   • створення облікового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису;
   • обробки і отримання платежів;
   • здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
   • надання послуг Товариства;
   • підтримки особистого облікового запису Гравця та особистих записів;
   • комунікацій в рамках надання послуг Товариства;
   • відповідей на запитання та коментарі Гравців;
   • моніторингу динаміки і рівня використання Веб-сайту та якості послуг, що надаються;
   • визначення рівня зацікавленості послугами Товариства;
   • поліпшення якості послуг, що надаються Товариством на Веб-сайті;
   • повідомлення про спеціальні акції та послуги, які можуть бути цікаві для Вас, як Гравця;
   • перерахування виграшу Гравцям (в разі наявності підстав для такої дії);
   • отримання різної інформації від Гравців, в тому числі шляхом проведення опитувань;
   • вирішення спорів;
   • стягнення плати / здійснення виплати (якщо для цього є підстави);
   • усунення проблем і помилок на сайті Товариства;
   • запобігання потенційно незаконної або забороненої діяльності;
   • дотримання Умов надання послуг та Політик Товариства.
 5. Збір та використання персональних даних
  1. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ».
  2. При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача та/або Гравця, а саме:
   1. даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами, у тому числі, але не обмежуючись:

    Перелік даних, які Компанія збирає і використовує: ПІБ, дані про народження, адреса проживання, номер телефону та e-mail, а також платіжні дані та інформацію щодо наявності/відсутності в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в іграх:

    • ПІП та e-mail;
    • стать;
    • номер телефону;
    • іноді — логін skype;
    • дату народження;
    • адреса проживання;
    • валюту для фінансових операцій, якій надано перевагу;
    • платіжні дані та інформацію щодо наявності/відсутності в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в іграх;
    • ідентифікаційні дані (верифікація, встановлення даних) Гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства, зокрема (за потреби): зображення (фото) Гравця з ідентифікаційним документом; дані відеозв`язку;
    • додаткові документи, зокрема ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків / податковий номер), копія документу, що посвідчує особу, власне зображення гравця з необхідним документом, платіжні документи (оплата комунальних послуг тощо), що додатково дають змогу встановити місце проживання/перебування Гравця та за потреби інші документи в рамках чинного законодавства;
    • іншої інформації, що стала відома Товариству в зв‘язку із реалізацією правовідносин із фізичною особою, при виконанні вимог законодавства України, в т.ч. записані телефонні дзвінки в або і з нашого відділу обслуговування клієнтів записуються (для навчання і забезпечення безпеки);
    • файлів cookie;
    • ір-адрес.
   2. Деякі види персональної інформації, такі як IP-адреса та інформація про браузер Користувача, збирається автоматично під час користування сайтом.
  3. Товариство збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання послуг, що надаються Товариством сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки або отримані під час процедури ідентифікації (верифікації) у випадках та на умовах чинного законодавства та Правил.
  4. При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.
  5. Звертаємо Вашу увагу: Товариство обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.
  6. Товариство не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).
  7. ВИКОРИСТАННЯ COOKIES

   Cookie файли на Сайті— це невеликі файли, які зберігаються на вашому пристрої. Вони допомагають запам’ятати про вас різну інформацію. Наприклад — яку мову ви обрали, які параметри налаштовували, які вкладки сайту відкривали. Завдяки файлам кукі, перегляд і використання сайту стає більш зручним. Налаштувати прийом або блокування кукі можна самостійно в спеціальному розділі налаштувань браузера. Варто звертати увагу на те, що неможливість приймати кукі частково обмежує працездатність сайту.

   Веб-сайт використовує кілька видів файлів cookie. Обов’язкові потрібні для надання певних функцій і сервісів веб-сайту. Це доступ до реєстрації або авторизації, наприклад. Експлуатаційні файли cookie — з їх допомогою можна отримати дані, як користувач використовує сайт, які функції вибирає, або яким сервісом користується. Це своєрідний інструмент для аналітики. Функціональні файли кукі використовуються, щоб тривалий час зберігати задані користувачем конфігурації і різні параметри (наприклад мову інтерфейсу).

   Використання персональних даних іншими сервісами

   На нашому сайті використовуються сторонні сервіси. Вони проводять збір інформації, який від нас не залежить. Це наші партнери — пошукові та платіжні системи, соціальні мережі. Зібрана ними інформація використовується всередині цих організацій. Наприклад, для налаштування контекстної реклами. Більше інформації про їхню діяльність ви можете прочитати на їх сайтах. Якщо є необхідність — можна відмовитися від збору і обробки особистої інформації — у такому випадку Гравець не зможе користуватись послугами сайту.

   Ми не передаємо персональні дані про наших клієнтів будь-яким іншим організаціям і службам. Це можливо тільки якщо вони вказані в нашій політиці конфіденційності. Винятком є ​​передача інформації при законних вимогах держорганів, які уповноважені здійснювати такі дії.

 6. Обмежений доступ до персональних даних
  1. Усі персональні дані, власником яких є Товариство, є інформацією з обмеженим доступом. Товариство вживає усіх належних заходів для забезпечення їх конфіденційності.
 7. Права та обов’язки сторін
  1. Товариство доводить до Вашого відома про Ваші права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:
   1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   3. на доступ до своїх персональних даних;
   4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
   9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   10. відкликати згоду на обробку персональних даних;
   11. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   12. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
   Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка була Вами надана Товариству відповідно до цієї Політики та під час реєстрації Особистого кабінету на сайті Товариства шляхом проставлення відмітки про надання згоди на обробку персональних даних та ознайомлення з Повідомленням щодо обробки персональних даних, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Товариством, будь ласка, звертайтеся до: Адміністрації Сайту по електронній пошті на е-mail: support@first.ua та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ»: або напишіть листа на адресу: 03110, місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 3, офіс 6.
  2. Користувач та/або Гравець зобов’язаний:
    адати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Товариства;
   • оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
  3. Адміністрація сайту зобов’язана:
   • використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.4 цієї Політики;
   • забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці;
   • вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.
 8. Порядок обробки персональних даних
  1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії власника бази, щодо обробки цих даних, дії щодо їхнього захисту, а також дії щодо надання часткового, або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єктів персональних даних або відповідно з законом.
  2. Використання персональних даних власником бази здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних.
  3. Власнику бази забороняється розголошувати відомості стосовно суб’єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з такими даними.
  4. Використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, повинно здійснюватися тільки відповідно до їхніх професійних чи службових, або трудових обов’язків.
  5. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових, або трудових обов’язків.
  6. Таке зобов’язання є дійсним і після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, встановлених законом.
  7. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.
  8. Збір персональних даних є складовою процесу їх обробки, передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.
  9. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо об’єднання та систематизації відомостей про фізичну особу або групи фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.
  10. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.
  11. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб’єкта персональних даних.
 9. Хто буде здійснювати обробку персональних даних ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ»
  Місцезнаходження: Україна, 03110, місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 3, офіс 6 Код за ЄДРПОУ 44137382
  Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтеренет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, рішення про видачу ліцензії №56 від 18.02.2021 р.; строк дії з 26.02.2021 р. по 26.02.2026 р., веб-сайт: https://first.ua; е-mail: support@first.ua.
 10. Взаємодія Товариства з третіми особами стосовно персональних даних
  1. Товариство не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.
  2. Товариство розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Банку.
  3. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Товариство рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати;
  4. Особисті дані Гравців або Користувачів, для вищезазначених цілей Товариство може передавати (розкривати) будь-яким з бізнес-партнерів Товариства (незалежно від їх територіального розташування) та будь-якій нашій афілійованій компанії. Товариство гарантує, що ці компанії проінформовані про правила обробки персональних даних та положень даної Політики конфіденційності і ними дотримуються. Крім того, Товариство і згадані вище бізнес партнери, може періодично залучати третіх осіб для обробки Ваших особистих даних для зазначених вище цілей і за умови, що така обробка буде регулюватися оформленими у встановленій законом формі договірними відносинами. Ваша персональна інформація може бути відкрита відповідному державному виконавчому або регулюючому органу, в разі якщо це дозволено або вимагається законом
 11. Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті
  Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Товариство жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Сайту.
 12. Захист персональних даних
  1. Товариство використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Товариство не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Товариства.
  2. Товариство забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
  3. Товариство надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які надали зобов’язання про забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Товариства.
  4. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 13. Умови доступу до персональних даних
  1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
  2. Згода має надаватись через ясну та стверджувальну дію, яка встановлює вільну, конкретну, обґрунтовану і однозначну вказівку на згоду суб‘єктаперсональних даних щодо обробки персональних даних, що його стосуються, серед яких письмова заява, подана, в тому числі, в електронній формі, або усна заява.
  3. Така згода може охоплювати і проставлення галочки при відвідуванні Сайту, вибір технічних налаштувань послуг інформаційного загалу, або інше документальне підтвердження чи способи дій, які ясно вказують, в даному контексті, прийняття суб‘єктом даних запропонованої обробки його персональних даних.
  4. У тому разі, коли обробка даних має кілька цілей, згода необхідна для кожної з них.
  5. Якщо згода суб‘єкта даних дається згідно із запитом, за допомогою електронних засобів, цей запит має бути ясним, чітким і не повинен невиправдано порушувати використання послуги, для якої він призначений.
  6. Товариство вживає всіх необхідних заходів для підтвердження того, що суб‘єкт даних дав згоду на процедуру обробки персональних даних.
  7. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.
  8. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.
  9. Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

   Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту.

   При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

   Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

   Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.
 14. Зміна Політики
  1. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.
  2. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.
  3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.
  4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://first.ua.