Правила та умови

Ці Правила організатора азартних ігор, їх проведення та участі в азартній грі у казино в мережі інтернет ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» (надалі – Правила) визначають детальний опис порядку та особливостей здійснення діяльності організатора азартних ігор казино в мережі інтернет, їх проведення та правила участі в азартній грі (у тому числі порядок участі в азартній грі, визначення її результату, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, порядок та строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права та обов'язки гравця та організатора азартних ігор під час азартної гри) та інші умови, які передбачені законодавством

Терміни:

Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Гравець – фізична особа, яка на момент участі в грі досягла 21 року, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі на сайті https://first.ua (далі - Веб-сайт), не перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп»яніння, та немає визначенних законодавством та цими Правилами обмежень та не визнана Компанією небажаною з підстав, визначених цими Правилами та чинним законодавством. У випадках, коли законодавством країни перебування Гравця і/або країни постійного проживання Гравця, встановлений інший мінімальний вік для участі в азартних іграх чи інших іграх на гроші, участь Гравця в іграх на Веб-сайті допускається виключно за умови його відповідності таким вимогам та вимогам законодавства України.

Компанія (Організатор) – юридична особа – резидент України, яка має право здійснювати діяльність з організації та проведення ігор на Веб-сайті на підставі ліцензії, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» Місцезнаходження: Україна, 03110, місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 3, офіс 6 Код за ЄДРПОУ 44137382;Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 2021 року терміном на 5 років (Рішення про видачу ліцензії № 56 від 2021 р.)

Виграш (приз) - кошти, ігровий замінник гривні, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до цих Правил;

Відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців

Гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, що призначена та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор.

Ігровий замінник гривні – матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент.

Каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;

Віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

Клієнтський рахунок гравця (рахунок) - спеціальний рахунок, який відкривається Гравцеві для участі в іграх на Веб-сайті, є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця;

Онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;

Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до закону;

Правила організатора азартних ігор - затверджений організатором азартних ігор локальний акт, що визначає детальний опис порядку та особливостей здійснення такої діяльності організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами) та інші умови, які передбачені законодавством;

Програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;

Ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

Інші терміни вживаються в розумінні Закону України №768-IX від 2020 року «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
  1. Відвідування Веб-сайту, реєстрація та участь в іграх на гроші дозволено виключно особам, які відповідають вимогам до Гравця. Кожен Гравець є відповідальним за дотримання вимог законодавства країни перебування та країни постійного проживання Гравця до участі в азартних іграх та інших іграх на гроші.
  2. При відвідуванні Веб-сайту та/або зареєструвавшись, Гравець підтверджує, що ознайомлений і погоджується з Правилами та Умовами ігор, Політикою конфіденційності, а також іншими умовами (умови бонусів, спеціальних пропозицій, правилами окремих ігор) які є або будуть з'являтися на Веб-сайті.
  3. Якщо Ви є особою, яка не досягла 21 року і/або не згодні з Правилами та Умовами ігор, Політикою конфіденційності, іншими умовами, просимо Вас залишити Веб-сайт. Подальше використання Веб-сайту буде означати згоду з цими Правилами.
  4. Опікун недієздатної або обмежено дієздатної особи має право і зобов’язаний повідомити Компанію про реєстрацію такої особи, надіславши документи, що підтверджують недієздатність або/та обмежену недієздатність особи, задля припинення надання послуг такій особі на основі Закону України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».
  5. До участі у грі не допускаються особи (таким особам брати участь в грі цими Правилам заборонено):
   • які на вимогу працівника організатора азартних ігор, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;
   • які надали на вимогу представника організатора азартних ігор неправдиві відомості про себе (прізвище, ім'я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцезнаходження);інші особи, визначені законом та Правилами;
   • обмежено дієздатні та недієздатні особи;
   • особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

   Якщо особа, незважаючи на встановлену цими Правилами, правилами участі в грі заборону, взяла участь в грі, такий договір про участь в азартній грі є нікчемним. Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами не здійснюється. У разі якщо організатором азартних ігор здійснено виплату (видачу) виграшу (призу) цій особі, така виплата (видача) виграшу (призу) підлягає поверненню організатору азартних ігор у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі організатором азартних ігор. У разі якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі, організатор азартних ігор зобов'язаний у строк, визначений цими Правилами, повернути особі або її законному представнику кошти в розмірі ставки.

  6. Забороняється брати участь в грі:
   • засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора азартних ігор, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;
   • представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;
   • особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;
   • особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);
  7. Організатор азартних ігор має право збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі;
 2. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ:
  1. Для того щоб почати гру необхідно відкрити поточний рахунок (розділ "Реєстрація"). При реєстрації необхідно вказати свою адресу електронної пошти або номер телефону і пароль, який надалі буде використовуватися для входу в систему, а також заповнити персональну інформацію (Ім'я і Прізвище, дату народження, номер телефону) для подальшої ідентифікації.
  2. Зазначене Ім'я та Прізвище, а також вік при реєстрації має відповідати справжньому Імені і Прізвищу, реальному віку. Для підтвердження наданої інформації, Компанія має право запросити документ, що посвідчує особу (в тому числі, але не тільки, копію Вашого паспорта/ID карти або будь-якої платіжної картки, яка використовується), фотографії з необхідним документом і/або використовувати засоби відео зв'язку, як додаткового інструменту ідентифікації, а також інші додаткові документи. Якщо запитувана інформація не буде надана, Компанія в праві припинити дію рахунку до тих пір, поки не буде надано необхідну інформацію для проведення ідентифікації та/або остаточно закрити Рахунок в разі її неподання.
  3. Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність наданих персональних даних. При реєстрації Гравець підтверджує, що надав точну, повну та достовірну інформацію. При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх в своєму Особистому кабінеті.
  4. При виникненні питань або труднощів при реєстрації, необхідно звертатися в службу підтримки по електронній пошті: [email protected] або через онлайн чат.
  5. Гравець може відкрити тільки один ігровий Рахунок (в т.ч. з урахуванням поштової або IP адреси, комп‘ютера або іншого пристрою). Всі інші Рахунки відкриті на Веб-сайті із застосуванням однієї поштової адреси чи IP адреси, комп’ютера або іншого пристрою, будуть вважатися дублюючими і можуть будти закриті Компанією, окрім випадку отримання Гравцем від Компанії дозволу на відкриття дублюючого рахунку. Якщо Гравець не отримав дозвіл на відкриття дублюючого рахунку, Компанія має право закрити дублюючі рахунку. У такому випадку всі операції проведені з дублюючого рахунку/рахунків, будуть вважатися недійсними і Компанія має право запросити повернення коштів, раніше виведених з дублюючих рахунків. Кошти, що залишилися на дублюючому рахунком не підлягають поверненню, а договір про участь в азартній грі, укладений між Компанією та Гравцем є нікчемним. Виплата (видача) виграшів за нікченим договором не здійнсюється.
 3. БЕЗПЕКА ДОСТУПУ ДО РАХУНКУ (ІМ’Я КОРИСТУВАЧА, ПАРОЛЬ):
  1. Після відкриття Рахунку, Гравець не повинен нікому розкривати/повідомляти (навмисно або випадково) свою пошту і пароль від свого Рахунку. Якщо Гравець втратив або забув дані свого Рахунку, він може відновити пароль, натиснувши на кнопку "Забули пароль", яка розташована у меню "Увійти".
  2. Гравець несе повну відповідальність за збереження свого пароля і відповідальність за будь-які дії і транзакції проведені зі свого рахунку. Гравець відповідальний за всі збитки за своїм Рахунком понесені з вини дій третіх осіб.
  3. У разі несанкціонованого доступу до Рахунку та/або при будь-якому іншому порушенні безпеки, Гравець зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію. Гравець погоджується надавати докази такого несанкціонованого доступу. Компанія ні при яких обставинах, не несе відповідальності за який би то не було збиток, понесений Гравцеві в результаті неправильного використання електронної пошти і пароля іншою особою або за недозволений доступ до ігрового Рахунку незалежно від того, чи були вони авторизовані Гравцем або без відома гравця.
 4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ. ВИМОГИ ЗАХИСТУ ВІД ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ:
  1. Беручи до уваги дані Гравцеві права на користування послугами, Гравець гарантує, підтверджує, зобов'язується і погоджується, що:
   1. Його вік становить не менше 21 року або досяг повноліття, який є законодавчо дозволеним для участі в азартній грі казино відповідно до законодавства юрисдикції Гравця.
   2. Гравець є повноправним власником грошових коштів на Рахунку. Вся інформація, яку Гравець надав Компанії в процесі реєстрації, ідентифікації/верифікації та/або іншому періоді, в тому числі в рамках будь-якої угоди, яка вимагає внесення грошових коштів, є вірною, актуальною, точною і повною мірою відповідає імені (іменам) на кредитній/дебетовій карті(ах) або інших розрахункових системах, які будуть використовуватися для внесення або отримання коштів на Рахунок/з Рахунку Гравця.
  2. Погоджуючись з Правилами, Гравець наділяє Компанію правом проводити перевірки/ідентифікацію/верифікацію (на розсуд Компанії), або які будуть вимагатися третіми особами (зокрема регулятивними органами) для підтвердження особи Гравця, контактної інформації, віку (далі - "Перевірка").
  3. Під час проведення Перевірки Компанія може обмежити можливість Гравця виводити кошти з Рахунку.
  4. Якщо будь-яка надана Гравцем інформація є неправдивою, неточною, що вводить в оману та/або іншим чином є неповною, а також в разі якщо надана інформація не відповідає із зазначеною в наданих документах, що підтверджують особу Гравця, то Гравець порушує Умови та Правила ігор, і Компанія маємо право закрити Рахунок Гравця негайно та/або відмовити Гравцеві у використанні послуг Веб-сайту, на додаток до будь-яких інших дій на свій розсуд.
  5. Якщо Компанія не зможе підтвердити досягнення Гравцем допустимого віку, Компанія має право призупинити дію Рахунку. Якщо на момент участі Гравця в іграх на Веб-сайті, вік Гравця був меншим допустимого, то:
   1. Рахунок Гравця буде закритий.
   2. Всі операції здійснені протягом цього часу стають недійсними, а відповідні кошти, покладені Гравцем на Рахунок будуть повернуті виключно законному представнику такого Гравця.
   3. Будь-які ставки зроблені Гравцем протягом цього часу, будуть скасовані.
   4. Будь-які суми виграшів, які Гравець накопичив за той період, коли вік Гравця був меншим допустимого, будуть Гравцем втрачені, і Гравець повинен буде на вимогу Компанії повернути всі кошти, які були виведені раніше з Рахунку.
  6. Гравець в повній мірі усвідомлює, що існує ризик втрати грошових коштів в процесі гри на Веб-сайті та Гравець несе повну відповідальність за будь-які втрати, пов'язані з використанням послуг Веб-сайту. Гравець підтверджує, що користується послугами виключно за власним вибором і рішенням, на свій власний ризик. Гравець не має права пред'являти будь-які претензії до Компанії у зв'язку зі своїми збитками, втратами та/або програшами.
  7. Гравець повністю розуміє загальні способи, правила і процедури надання послуг та гри в Інтернеті. Гравець розуміє, що несе відповідальність за забезпечення правильності даних ставок та ігор. Гравець зобов'язується не вчиняти будь-які дії чи вчинки, які можуть завдати шкоди репутації Компанії.
  8. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця передбачає збір організатором інформації про:
   1. прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи;
   2. вік (дату народження) особи;
   3. наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
  9. Для проведення верифікації гравцеві необхідно провести загрузку особистих документів в Особистий кабінет, а саме:
   1. копія паспорта (1-2 сторінка) або іншого документа підтверджуючого особистість та вік гравця;
   2. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
   3. селфі с документом.
  10. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця здійснюється працівником організатора азартних ігор до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор.
  11. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет може здійснюватись організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.
  12. Організатор азартних ігор для проведення додаткової ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет має право запитувати у гравця додаткові документи, зокрема ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків / податковий номер), копія документу, що посвідчує особу, власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв'язку.
  13. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку гравця в мережі Інтернет проводиться організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки.
  14. Організатор цими Правилами та організаційними процедурами запроваджує процедури (політику), що дають можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік гравця, в т.ч. покладенням на гравця цими Правилами відповідних зобов»язань.
  15. Організатор азартних ігор під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації має дотримуватися законодавства про захист персональних даних.
  16. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.
 5. ПОПОВНЕННЯ (ДЕПОЗИТ) І ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ:
  1. Для проведення гри, Гравцю необхідно поповнити Рахунок коштами.
  2. Сума мінімального одноразового поповнення Рахунку від 50 грн.
  3. Гравець підтверджує, що грошові кошти, які вносяться на Рахунок, не мають кримінального та/або незаконного та/або недозволеного походження.
  4. Гравець зобов'язується не відмовлятися від раніше проведених транзакцій та/або заперечувати чи скасовувати будь-які платежі, зроблені Гравцем, які можуть стати причиною повернення платежу третьою стороною, щоб уникнути будь-якої законної відповідальності.
  5. Гравець вносить грошові кошти на свій Рахунок тільки з рахунку/системи та/або розрахункових карт, які зареєстровані на його Ім'я. Грошові кошти від третіх осіб (друзів, родичів, партнерів, дружини, чоловіка та інших осіб) не приймаються для поповнення Рахунку Гравця. У разі порушення цього правила, всі виграші будуть анульовані і повернуті Компанії. Якщо використовується банківський переказ на повернення грошових коштів законному власнику, то всі банківські витрати/комісії будуть покриватися одержувачем.
  6. Якщо Гравець поповнює рахунок за допомогою послуги платних SMS, то має право використовувати кілька телефонних номерів, але з обов'язковим підтвердженням кожного з них, номера обов'язково повинні бути вказані в Профілі. Заборонено використовувати будь-які форми кредитів від операторів мобільних мереж для поповнення рахунку, а також робити sms-депозити за допомогою sms-позик при негативному балансі на рахунку. При порушенні цього правила рахунок Гравця буде заблокований без можливості виведення коштів.
  7. Компанія не приймає готівкові грошові кошти відправлені Гравцями. Компанія має право використовувати сторонні організації, що займаються обробкою електронних платежів та/або фінансові установи для обробки, як платежів Гравців, так і виплат Гравцям, але тільки в тому випадку, якщо умови таких сторонніх організацій та/або фінансових установ не суперечать положенням цих Правил.
  8. Гравець зобов'язується не відмовлятися від раніше проведених транзакцій, анулювати їх будь-яким іншим чином, не скасовувати будь-які операції з розміщення грошових коштів на Рахунку, і в будь-якому з таких випадків зобов'язується повернути і компенсувати Компанії такі не розміщені грошові кошти, включаючи будь-які витрати, понесені Компанією в процесі збору внесків Гравця.
  9. У разі підозрілих або шахрайських грошових поповнень, включаючи використання викрадених банківських платіжних карт (кредитні/дебетові) та/або будь-яку іншу діяльність шахрайського характеру (включаючи будь-які повернення або анулювання платежів), включаючи внесення грошових коштів з метою обміну між платіжними системами, Компанія залишає за собою право блокувати такий Рахунок, анулювати будь-які зроблені виплати і стягнути будь-які виграші. Компанія має право проінформувати відповідні органи та/або організації (включаючи агентства кредитної інформації) про будь-які шахрайстві дії з платежами чи іншої протиправної діяльності. Компанія залишає за собою право наймати колекторські агентства для повернення платежів. Ні за яких обставин, Компанія не відповідає за будь-яке несанкціоноване використання банківських платіжних карт, незалежно від того, було чи ні заявлено про крадіжку банківських платіжних карт.
  10. Компанія може в будь-який час зарахувати будь-який позитивний баланс Рахунку Гравця на користь будь-якої суми, яку Гравець повинен сплатити Компанії, включаючи (без обмежень) випадки повторного виставлення ставок відповідно до пункту 2.5 розділу «2. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ», умов розділу «7.ЗМОВА, ШАХРАЙСТВО, КРИМІНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДІЇ, ЩО ВВОДЯТЬ В ОМАНУ» чи розділу «15. ПОМИЛКИ І НЕДОЛІКИ».
  11. Гравець усвідомлює і погоджується, що його Рахунок не є банківським рахунком і в його відношенні не діє ніяких систем страхування, гарантій, поповнення чи інших інструментів захисту вкладів або банківського страхування, а також будь-яких аналогічних систем страхування. На грошові кошти розміщені на рахунку Гравця відсотки не нараховуються.
  12. Гравець усвідомлює і погоджується з тим, що курси всіх валют, в тому числі біткоіни, можуть змінюватися і Компанія не несе відповідальності за зміну курсу валют.
  13. Положення та умови для послуги 1-Click (проставлення згоди на збереження карти). Гравець згоден оплатити всі послуги або інші додаткові послуги, замовлені ним на Веб-сайті, а також всі додаткові витрати (при необхідності), включаючи, але не обмежуючись: податки, мита та інші платежі. Гравець несе повну відповідальність за своєчасну оплату всіх платежів. Провайдер платіжних послуг забезпечує лише проведення платежу в позначеному Веб-сайтом розмірі і не несе відповідальності за сплату користувачем Веб-сайту вищезазначених додаткових платежів. Після натискання кнопки "Оплата", вважається, що платіж оброблений, і він безповоротно виконаний. Натиснувши кнопку "Оплата", Гравець погоджується з тим, що він не зможе відкликати платіж або зажадати його відкликання. Розміщуючи замовлення на Веб-сайті, Гравець підтверджує і вказує, що не порушує закони будь-якої держави. Приймаючи положення даних Правил (та/або Умов та Правил), Гравець, як власник платіжної картки, підтверджує, що має право користуватися послугами на Веб-сайті. У разі якщо Гравець використовує послуги Веб-сайту, що пропонує такі специфічні послуги, як ігровий сервіс, Гравець підтверджує, що він досяг або вже перевищив вік необхідний для проведення ігор, який є законодавчо дозволеним в юрисдикції Гравця для того, щоб використовувати послуги, що надаються Веб-сайтом. Погоджуючись використовувати послуги Веб-сайту, Гравець розуміє і приймає, що обробка будь-якого платежу здійснюється провайдером платіжних послуг, і не існує законного права на повернення вже куплених послуг чи інших можливостей скасування платежу. Якщо Гравець хоче відмовитися від використання послуги для наступної оплати послуги та/або товарів, Гравець може відмовитися від послуги, використовуючи Особистий кабінет на Веб-сайті. Провайдер платіжних послуг не несе відповідальність за відмову/неможливість обробити дані, пов'язані з платіжною карткою Гравця, або за відмову, пов'язану з неотриманням від банку-емітента дозволу на проведення платежу з використанням платіжної картки Гравця. Провайдер платіжних послуг не несе відповідальність за якість, обсяг, ціну будь-якої послуги, запропонованої / -го Гравцеві або куплених Гравцем на Веб-сайті, використовуючи платіжну карту Гравця. Оплачуючи будь-які послуги Веб-сайту, Гравець, в першу чергу, зобов'язаний дотримуватися правил користування Веб-сайтом. Тільки Гравець, як власник платіжної картки, відповідальний за своєчасну оплату будь-якої послуги, замовленої Гравцем через Веб-сайт і за всі пов'язані з цією оплатою додаткові витрати/комісії. Провайдер платіжних послуг є тільки виконавцем платежу в зазначеному Веб-сайтом розмірі і не несе відповідальність за будь-яке ціноутворення, загальні ціни та/ або загальні суми. У разі виникнення ситуації, пов'язаної з незгодою Гравця з вищевикладеними умовами та/або з інших причин, просимо Гравця своєчасно відмовитися від виконання платежу і при необхідності звернутися безпосередньо в службу підтримки.
  14. Гравець може в будь-який момент подати запит про виведення грошових коштів зі свого Рахунку за умови, що:
   1. Всі перевірочні дії розділу «4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ. ВИМОГИ ЗАХИСТУ ВІД ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ» проведено.
   2. Всі платежі поповнені на Рахунок, були перевірені на предмет відсутності неприйнятних дій і жоден платіж не було анульовано або іншим чином скасовано.
  15. Виплата виграшу без комісії здійснюється Гравцям після обороту ставок в розмірі 200% від внесеного депозиту для Гравців, які намагаються вивести свій депозит без гри. Наприклад, Гравець поповнює рахунок на 300 гривень. У такому випадку для виведення коштів без комісії гравцеві достатньо здійснити оборот ставок в Іграх на суму 600 гривень (х2 обороту ставок від депозиту) або вище. В іншому випадку Компанія утримає комісію в розмірі понесених витрат (10% від суми, що виводиться) на виведення виграшу при невиконанні обороту ставок в розмірі 200% від суми депозиту Гравця.
  16. При оформленні заявки на виведення коштів, Гравцю необхідно враховувати наступні моменти:
   1. Виплата виграшу проводиться після ідентифікації Гравця. Для проходження ідентифікації ігрового акаунта необхідно підтвердити номер мобільного телефону, електронну пошту, а також надати скановані зображення документів, що посвідчують особу гравця, таких як паспорт або ID-картуа. Якщо Гравець поповнював рахунок за допомогою пластикової картки, необхідно також надіслати копії лицьової і зворотної сторін карти з якої проводилися поповнення. У номері карти повинні бути відображені перші шість і останні чотири цифри карти (зверніть увагу, якщо у Вас рельєфний номер карти, то на зворотному боці повинні бути закриті ті ж цифри, що і на лицьовій стороні). CVV2 /CVC2 код також повинен бути зафарбований (закритий). Копії документів надаються через «Особистий кабінет», в меню «Верифікація».
    Організатор може запитувати додаткові відомості та документи в порядку, передабаченому п. 4.10 – 4.11 цих Паравил.
   2. Мінімальна сума виплати - 300 гривень.
   3. При оформленні заявки на отримання виграшу, необхідно переконатися в тому, що у Вас не залишилося на Рахунку невідіграних бонусів.
   4. Не можна запитувати виведення коштів менше встановлених лімітів.
   5. Компанія може відмовити у виплаті, якщо будуть доведені факти шахрайства з боку Гравця (в такому випадку акаунт блокується без виплати коштів).
   6. Компанія залишає за собою право на додаткову перевірку ігрових транзакцій на строк, що не перевищує 48 годин.
   7. Верифікація ігрового аккаунта відбувається в інтерфейсі сайту.
   8. Виплати проводяться тільки на ті платіжні системи, за допомогою яких здійснювалися поповнення коштів. При цьому номери рахунків на поповнення повинні відповідати введеним номерами рахунків на виплату коштів.
   9. Якщо грошові кошти були переведені за допомогою послуг телефонного оператора, то виплата здійснюється тільки після перевірки надходження на рахунок Гравця останнього депозиту зазначеним способом, на предмет можливого шахрайства. Виплати проводяться на верифікований номер мобільного зв'язку, за допомогою якого було здійснено депозит.
  17. Фінансовий відділ працює без вихідних. Виплати проводяться 24/7.
  18. Виведення виграшу відбувається в розділі «Каса» - «Виведення грошей». Необхідно вказати суму і спосіб за допомогою якого Гравець хотів би отримати виграш. Після цього виконати дії зазначені в інструкції системи.
  19. Виведення коштів з ігрового Рахунку доступне в будь-який час. Обробка заявки на виведення коштів може займати до 24 годин з моменту подачі, як правило це відбувається значно швидше. Виплата здійснюється у такий же спосіб, за допомогою якого було проведено поповнення ігрового Рахунку. Швидкість зарахування грошових коштів буде залежати від Вашого банку, а також типу платіжної системи.
  20. Після оформлення запиту на виведення коштів заявлена Гравцем сума не заморожується. Заявка розглядається фінансовим відділом до 24 годин. Доки запитувані гроші ще не виплачені та залишаються на ігровому Рахунку, Гравець має можливість використовувати кошти у грі. Після підтвердження фінансовим менеджером запиту на виведення, виграш перераховується. Звертаємо увагу, що після відправлення виграшу Компанією, зарахування коштів на картку займатиме до 5 банківських днів, зважаючи на фінансову установу, яка здійснює обслуговування картки Гравця.
  21. У деяких провайдерів деномінація змінюється і не дорівнює 1 монета = 1 гривня, таким чином виграш Гравця в монетах може відрізнятися від виграшу в гривнях. Детальна інформація може бути вказана в правилах лотоматів відповідних провайдерів.
  22. Якщо Гравець грає на великі ставки, Компанія має право змінити терміни виведення коштів на користь Гравця.
  23. Виплати грошових коштів для користувачів:
   • Денний ліміт: 30 000 гривень
   • Тижневий ліміт: 200 000 гривень
   • Місячний ліміт: 500 000 гривень
  24. При виведенні сум 500 000 гривень або більше, Компанія має право ділити виплати на щомісячні платежі по 500 000 гривень до моменту виплати всієї суми без виплати відсотків по заборгованості.
 6. ПРАВИЛА ГРИ І РОЗМІЩЕННЯ СТАВОК НА САЙТІ:
  1. Гравець несе відповідальність за правильність відомостей про будь-які транзакції в ході підтвердження ставки по грі. Гравець має право зробити ставку тільки після проходження процедури ідентифікації.
  2. Історію своїх транзакцій Гравець може отримати, натиснувши на меню "Каса" на Веб-сайті.
  3. Компанія залишає за собою право в будь-який момент частково або повністю (на свій розсуд) відмовити в проведенні будь-якої транзакції, запитуваної Гравцем через Веб-сайт, якщо Гравець порушив Правила. Жодна угода не вважається прийнятою до тих пір, поки Гравець не отримає підтвердження від Компанії. Якщо Гравець не отримав підтвердження того, що його транзакція була прийнята, Гравцю необхідно звернутися до служби підтримки.
  4. Компанія не приймає ставки в азартній грі в осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до цього цих Правил та закону та до проведення ідентифікації. У разі, якщо гравець не пройшов ідентифікацію (з будь яких причин), ставка за рішенням Компанії вважається неприйнятою.
  5. Компанія може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та інших нормативно-правових актів;
  6. Умовно ігри на гроші в онлайн-казино розділяються на такі категорії: Класичні слоти – моделі з трьома барабанами, обмеженими призовими опціями і найчастіше п’ятьма лініями.
   Новинки – слот-машини, які будуть додаватись у каталог, щоб зробити ваш відпочинок у казино на гроші цікавішим, різноманітнішим і прибутковішим
   Відеослоти – ігрові автомати з тривимірною графікою, яскравими анімаційними ефектами та музикальним супроводом. Завдяки реалістичним локаціям у вас буде можливість відчути себе присутнім на ігровому полі та взяти участь у всьому, що там відбувається
   Ігри з джекпотом – слот-машини з прогресивним джекпотом, який формується з певного відсотка від ставок усіх гравців;
   Рулетка - різні види популярної гри для любителів великих виграшів і фрази «Ставки зроблені. Ставок більше немає!»
   Організатор пропонує різні ігрові автомати. Вибір слота залежить, в першу чергу, від ваших уподобань. Це може бути класичний «однорукий бандит», відеослот з сучасною графікою чи апарат з оригінальними та прибутковими бонусними опціями
   Незалежно від того, який відеослот ви оберете, чесні результати гарантовані. Кожен ігровий апарат функціонує на основі генератора випадкових чисел, що означає, що ніхто не може впливати на формування виграшних комбінацій
   У демо-версії. Ви зможете безкоштовно запустити барабани автоматів, освоїти правила, розробити індивідуальну тактику та потренуватися перед здійсненням реальних ставок. Коли будете готові грати в казино з мінімальним депозитом, виконуйте всі умови та розпочинайте гру на гроші.
  7. Правила проведення кожної з ігор визначаються та з ними ознайомлюєтьсяна Сайті, під час використання її демо-версії.
 7. ЗМОВА, ШАХРАЙСТВО, КРИМІНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДІЇ, ЩО ВВОДЯТЬ В ОМАНУ:
  1. Заборонено:
   1. Шахрайство, використання шкідливих програм, ботів та інших протиправних дій на Веб-сайту.
   2. Надання інформації третім особам.
   3. Вчинення шахрайських дій з банківськими платіжними картами: використання викрадених, клонованих або іншим шляхом незаконно отриманих даних банківських карт для поповнення рахунку.
   4. Участь в будь-якій злочинній діяльності, включаючи відмивання грошей і будь-якій інший діяльності з кримінально-правовими наслідками.
   5. Вступ або спроба вступу в змову, та/або намір безпосередньо чи опосередковано брати участь у будь-яких схемах змови з іншим Гравцем під час гри на Веб-сайті.
  2. Компанія має право призупиняти, відкликати або скасовувати будь-які виплати або виграші, пов'язані з бонусними коштами, отриманими від Компанії при наявності у нас підозр в тому, що Гравець намагається ними зловживати.
  3. Компанія вживатиме всі можливі дії для виключення, а також для виявлення змов і їх учасників, проти таких осіб будуть вжиті відповідні заходи. Компанія не несе відповідальності за будь-які втрати або будь-який збиток, понесений Гравцем або будь-яким іншим користувачем послуг Веб-сайту в результаті змови, шахрайських дій і інших незаконних дій. У подібних випадках всі дії залишаються на розсуд Компанії.
  4. Гравці повинні в найкоротші терміни сповістити Компанію, написавши відповідного електронного листа в службу підтримки, якщо виникають підозри щодо змови або шахрайських дій будь-кого з користувачів.
  5. Якщо Компанія запідозрить Гравця в шахрайстві, вона може в будь-який час без попереднього повідомлення закрити Гравцеві доступ до послуг Веб-сайту та заблокувати його Рахунок. У подібному випадку Компанія знімає з себе зобов'язання повернути або іншим чином компенсувати Гравцеві кошти, що знаходяться на його Рахунку. Компанія зберігає за собою право проінформувати про це відповідні правоохоронні органи.
  6. Гравцям заборонено використовувати послуги і програмне забезпечення Веб-сайту для здійснення будь-яких шахрайських, незаконних дій і транзакцій відповідно до законодавства конкретної юрисдикції. Якщо буде встановлено або виявлено факт здійснення Гравцем подібних дій, то Компанія може призупинити або заблокувати Рахунок Гравця і утримати кошти, які знаходяться на Рахунку. У таких випадках у Гравця не має права пред'являти Компанії будь-які претензії.
 8. ІНШІ ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ:
  1. Заборонено:
   1. Використання агресивної, образливої манери спілкування, ненормативної лексики, погроз, приниження інших Гравців або співробітників Компанії.
   2. Здійснювати будь-які дії, які можуть вплинути на функціонування Сайту.
   3. Поширення вірусів або аналогічних шкідливих програм, будь-яка масова розсилка інформації.
   4. Спотворювати, видаляти або іншим чином змінювати будь-яку інформацію, що знаходиться на Веб-сайті.
   5. Копіювати Веб-сайт або будь-яку його частину, в будь-якій формі без отримання письмової згоди Компанії.
   6. Зламувати або іншим чином обходити систему безпеки Веб-сайту. Якщо Компанія запідозрила, що Гравець намагається зламати, отримати доступ або іншим чином обійти систему безпеки або програмне забезпечення, Компанія негайно заборонить доступ Гравцеві до послуг Веб-сайту та заблокує Рахунок. Компанія буде змушена проінформувати про це відповідні органи правопорядку.
   7. Продавати або передавати Рахунки між Гравцями.
  2. Компанія не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона може понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, викликаними хакерськими атаками, шкідливим програмним забезпеченням при використанні Веб-сайту та/або скачування будь-яких матеріалів, розміщених на Веб-сайті, і/або будь-яких посилань розміщених на Веб-сайті.
 9. УКЛАДЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ ТА АНУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ:
  1. Для припинення дії Рахунку, Гравцю необхідно написати відповідний лист на [email protected] Поки Гравець не отримав підтвердження про закриття свого рахунку, він несе повну відповідальність за будь-яку діяльність на своєму Рахунку.
  2. Компанія може стягувати комісію або суму, яку Гравець винен Компанії, до закриття свого Рахунку. У разі, якщо Рахунок Гравця видалений, заблокований або відмінений, повернення грошових коштів, які перебували в момент закриття Рахунку не відбувається і ніякі інші кошти не будуть зараховані або переведені в готівку та подальший доступ до Рахунку буде неможливим.
  3. Приймаючи Умови та Правила гри, в разі анулювання Рахунку Гравця жодна зі сторін не має ніяких подальших зобов'язань по відношенню один до одного.
  4. Без попереднього повідомлення, Компанія може заблокувати та\або видалити Рахунок Гравця, якщо:
   1. Рахунок пов'язаний якимось чином з Рахунком, який був видалений.
   2. Рахунок пов'язаний з існуючими заблокованими Рахунками, за виключенням випадків, передбачених в Умовах та Правилах, будь-який залишок на Рахунку Гравця буде повернений протягом певного періоду часу за запитом Гравця, після утримання суми, яку Гравець винен Компанії.
   3. З будь-якої причини Компанія вирішила припинити надавати послуги в цілому або конкретно для Гравця.
   4. Гравець намагається зламати систему або бере участь у змові.
   5. Гравець маніпулює програмним забезпеченням.
   6. Гравець використовує Рахунок для цілей, які за чинним законодавством можна розглядати як протиправні.
   7. Гравець публікує принизливу або образливу інформацію на Веб-сайті;
  5. Здійснення фізичною особою (Гравцем) ставки в азартну гру є укладенням між нею та організатором азартних ігор, який проводить відповідну азартну гру, договору про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття організатором азартних ігор від фізичної особи ставки в азартну гру. Якщо особа, незважаючи на встановлену цими Правилами участі в азартній грі заборону, взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним із застосуванням наслідків нікчемності на умовах цих Правил.
  6. Якщо Рахунок Гравця залишається неактивним протягом тривалого періоду часу - 6 (шести) або більше місяців, Компанія може без повідомлення закрити Рахунок або призупинити його дію. При такому закриті рахунку Умови та Правила будуть автоматично скасовані, починаючи з дати набуття чинності такого скасування.
  7. У випадку, передбаченому цими Правилами, Компанія має право закрити Рахунок Гравця, відправивши Гравцеві електронне повідомлення (або попереднє повідомлення) на адресу вказану в контактній інформації. У разі такої відміни з боку Компанії, за винятком ситуацій, коли таке закриття обумовлено випадками, передбаченими розділом «7. ЗМОВА, ШАХРАЙСТВО, КРИМІНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДІЇ, ЩО ВВОДЯТЬ В ОМАНУ» або розділом « 10. ПОРУШЕННЯ УМОВ АБО ПРАВИЛ " чинних Правил, Компанія поверне суму балансу Рахунку Гравця. Якщо Компанія не зможе зв'язатися з Гравцем, кошти будуть залишатись в розпоряджені Компанії.
 10. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ:
  1. Гравець зобов'язується виконувати всі Правила (в т.ч. правила гри) викладені на Веб-сайті Компанії.
  2. У разі порушення Правил, Гравець зобов'язується в повному обсязі компенсувати Компанії витрати/збитки, що виникли в результаті порушення Умов або Правил (включаючи судові витрати).
  3. Гравець зобов'язується відшкодувати збиток, захистити інтереси Компанії, її не-марочних партнерів і їх відповідні компанії, а також співробітників Компанії в проблемних ситуаціях, що виникли внаслідок:
   1. Порушення Гравцем Правил.
   2. Порушень Гравцем закону або прав третіх осіб.
   3. Використання доступу до послуг будь-якою іншою особою, використовуючи ідентифікаційні дані Гравця, з або без дозволу Гравця.
  4. Гравець зобов'язується не привласнювати виграші, отримані незаконним шляхом або в результаті системних помилок.
  5. В разі порушення Гравцем Правил, Компанія має право:
   1. Повідомити Гравця про виявлені порушення і вимагати негайного припинення порушень Правил.
   2. Заблокувати Рахунок Гравця (з або без попереднього повідомлення).
   3. Зняти з Рахунку Гравця суму виплат, бонусів або виграшів, які Гравець отримав в результаті будь-якого порушення.
  6. Компанія має право анулювати профіль Гравця, якщо Гравець не дотримується будь-якої з циз Правил (в т.ч. правил гри).
 11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:
  1. Обов'язки Гравця (особи, яка має намір взяти участь в грі):
   1. Дотримуватися вимог та обов'язків, передбачених цим законодавством, а також правилами організатора азартних ігор та правилами проведення гри;Надавати в повному обсязі точні і правдиві персональні дані (в т.ч. оновлені персональні дані в разі їх зміни), ознайомитись з цими Правилами.
   2. Надати на вимогу Компанії для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи; та на вимогу Компанії негайно залишити гру у разі відмови від пред'явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;
   3. Не перешкоджати провадженню діяльності щодо організації та проведенню гри, доримуватись її правил та цих умов;
   4. не брати участь у грі у разі, якщо йому обмежено доступ до участі в азартних іграх, та/або має ігрову залежність (лудоманію) про що негайно повідомити Компанію;
   5. Не перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп»яніння, та не мати визначенних цими Правилами та законодавством обмежень;
   6. Дотримуватись принципів відповідальної гри та забезпечити їх додержання, зокрема:
    • забезпечує свою ідентифікацію організатором та повідомляє негайно організатора про будь які обмеження щодо Гравця за цими Правилами, які перерешкоджають участі у грі;
    • утримуватись від очікувань / дій щодо будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.
   7. Негайно повідомляти Компанію про факт несанкціонованого отримання третьою особою персональних даних Гравця, якщо йому стало відомо про такий факт.
   8. Повідомити Компанію в разі виникнення незгоди з будь-якої з цілей обробки даних або бажання припинити обробку своїх персональних даних Компанією шляхом надсилання відповідного повідомлення.
   9. Гравець повністю усвідомлює, що відправка повідомлення про незгоду з будь-якою із цілей обробки персональних даних Компанією та / або про намір припинити обробку своїх персональних даних, є підставою для припинення взаємовідносин Сторін в рамках цих Праавил, розміщених на Веб-сайті.
   10. Гравець несе відповідальність за правдивість, точність і актуальність своїх персональних даних наданих Компанії.
   11. Фізична особа (Гравець) може самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред'явленням документа, що посвідчує особу.Заява може бути подана у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".
  2. Обов'язки Компанії та гарантії та обмеження:
   1. Надавати послуги з організації та проведення ігор на Веб-сайті в рамках діючих Правил.
   2. Компанією встановлено та використовується гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

    Компанія зобов’язана:
   3. не вчиняє дій, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;
   4. дотримується вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
   5. дотримується вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України; правил проведення азартних ігор;
   6. проводить виключно дозволені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" види азартних ігор казино в мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;
   7. веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);
   8. вживає заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями, працівниками організатора азартних ігор;
   9. вживає заходів для недопущення до участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";
   10. своєчасно вносить плату за відповідну ліцензію, яку отримав такий організатор азартних ігор;
   11. використовувує під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
   12. вживає заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі розміщує у загальному доступі (на Сайті) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
   13. розглядає скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;
   14. Розміщує на сайті (та/або в цих Правилах) інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), на веб-сайті організатора азартних ігор;
   15. Дотримуватись принципів відповідальної гри, зокрема:
    • забезпечує ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;
    • у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
    • утримується від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.
    • забезпечує наявність на Веб-сайті (та/або в цих Правилах) достовірної інформації, викладеної державною мовою та за бажанням організатора азартних ігор іншими мовами, а саме:
    • повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;
    • місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;
    • ідентифікаційного коду організатора азартних ігор;
    • відомостей про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);
    • правил організатора азартних ігор та правил участі в азартній грі;
    • порядку і строків виплати (видачі) виграшів (призів);
    • інформації про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;
    • інформації про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;
    • інформаційних матеріалів щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;
    • попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (у тому числі шляхо розміщення на веб-сайті цих Правил);
    • інформацію про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю);
    • забезпечує захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;
    • забезпечує розміщення на веб-сайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці веб-сайту;
   16. виконує інші обов'язки, передбачені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.
  3. Права Гравця:
   • Користуватися послугами ігор Веб-сайту(барати в них участь) в рамках діючих Правил та у суворій відповідності до чинного законодавства;
   • Вимагати від Компанії виправлення або видалення персональних даних або надавати Компанії заперечення проти такої обробки та додержання цих Правил.
  4. Права Компанії:
   • Оновлювати, вносити зміни, редагувати і змінювати Правила, а також комерційні умови пов'язані з обслуговуванням Гравців. Оновлені Умови та Правила будуть доступні на Веб-сайті, з моменту їх опублікування. Компанія повідомить Гравців про всі поправки, доповнення або зміни, шляхом розміщення нової редакції Правил на Веб-сайті. Гравці несуть відповідальність за ознайомлення з поточними Правилами.
   • Вносити зміни в порядок роботи Веб-сайту (онлайн систему організації і проведення азартних ігор казино), порядок надання послуг, а також відповідно до поточного законодавства змінювати вимоги, використання яких необхідно для доступу і використання послуг.
   • Розірвати з Гравцем договірні відносини, передбачені Правилами гри казино розміщеними на Веб-сайті Компанії, в разі ненадання Гравцем згоди на обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в діючих Правилах, а також Політиці конфіденційності та з інших визначених Правилами підстав
   • Вимагати від Гравця надання необхідних за законодавством документів, для отримання виграшів та додержання цих Правил.
 12. ДОСТУП, ВИПРАВЛЕННЯ, СТИРАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ, УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ, ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE НА ВЕБ-САЙТІ :
  1. Визначається Політикою конфіденційності організатора (Сайту), обробки та захисту персональних даних, розміщеною на Сайті Компанії, яка доповнює ці Правила та є їх невідмною частиною.
  2. Компанія обробляє персональну інформацію надану Гравцем, строго у відповідності із цією Політикою та цими Правилами.
  3. Надаючи Компанії інформацію особистого характеру, Гравець погоджується на обробку своїх персональних даних, для цілей описаних на Веб-сайті в цих Правилах, а також Політиці конфіденційності.
  4. Компанія зберігає отриману від Гравців кореспонденцію (включаючи копії всіх електронних листів) для того, щоб в точності зареєструвати (відобразити) всю інформацію, отриману від Гравця.
  5. Компанія може розсилати інформаційні листи на адресу електронної пошти, зазначеної Гравцем при реєстрації.
  6. Компанія залишає за собою право на стягнення розумної плати за запити, що повторюються, запити на додаткові копії тих же даних і/або запити, які вважаються явно необґрунтованими або надмірними. Компанія також може відмовитися від надання відповідей на запити, які вважатиме необґрунтованими або надмірними.
  7. Щоб забезпечити функціональність Веб-сайту, Компанія використовує файли cookie. Додаткові відомості з видалення або контролювання файлів «cookie» доступні на сайті www.aboutcookies.org. Видалення файлів cookie Компанії або вживання заходів щодо заборони їх збереження на Вашому комп'ютері в подальшому може призвести до неможливості доступу до певних розділів або функцій Веб-сайту.
 13. СКАРГИ І ПОВІДОМЛЕННЯ:
  1. Якщо Гравець хоче подати претензію, що стосується роботи Веб-сайту, йому необхідно звернутися до служби підтримки.
  2. Гравець погоджується, що для визначення спірної ситуації будуть використовуватися записи на сервері, для визначення результату претензії.
  3. Гравець приймає результати всіх ігор і визнає, що результат визначає генератор випадкових чисел. У разі невідповідності між інформацією, що відображається на екрані Гравця, з інформацією і балансом на його Рахунку, вирішальним вважається баланс, наявний на сервері Компанії.
 14. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
  1. Зміст Веб-сайту є об'єктом авторського права та інших прав власності, що належать Компанії або використовуються по ліцензії правовласників третьої сторони. Всі завантажені або друковані матеріали, що містяться на Веб-сайті, можуть бути завантажені тільки на один персональний комп’ютер і можуть бути роздруковані виключно для особистого і некомерційного використання.
  2. Використання Веб-сайту не надає користувачеві ніяких прав на інтелектуальну власність (наприклад, авторські права, ноу-хау або торгові марки), що належать Компанії або будь-якій іншій третій особі.
  3. Забороняється будь-яке використання або відтворення торгового імені, товарних знаків, логотипів або інших творчих матеріалів, представлених на цьому Веб-сайті.
  4. Гравець буде нести виняткову відповідальність за будь-які збитки та витрати, що виникли через або у зв'язку з вчиненням будь-якої забороненої діяльності. Гравець повинен негайно повідомити Компанію, як тільки стане відомо про вчинення будь-яких із заборонених видів діяльності, будь-якою особою і надати Компанії необхідне сприяння в проведенні будь-яких розслідувань, які вона може проводити з урахуванням інформації, наданої Гравцем в цьому відношенні.
 15. ПОМИЛКИ І НЕДОЛІКИ:
  1. У разі будь-якого збою в системі або помилки в грі (відхилення від нормального функціонування логіки гри з будь-якої причини), Компанія докладе максимум зусиль, щоб в найкоротші терміни виправити ситуацію. Компанія не бере на себе ніякої відповідальності за неполадки засобів інформаційних технологій, завдані роботою обладнання, яке використовується Гравцями для доступу до Веб-сайту, а також за некоректну роботу інтернет-провайдера Гравця.
  2. У процесі використання послуг Веб-сайту можуть виникнути певні обставини, коли ставка була прийнята або оплата проводилася з помилками з боку Компанії (наприклад, неправильна установка умов ігрових ставок з боку Компанії, в результаті очевидної помилки або упущення при вводі інформації або в результаті некоректної роботи комп'ютера або скоєна системою помилка в підрахунку кількості належних Гравцеві виграшів/повернень, в тому числі у результаті невірного введення даних вручну або автоматично).
  3. Якщо Гравець скористався грошовими коштами, які надійшли на Рахунок Гравця або були передані Гравцеві помилково для розміщення наступних ставок у грі, Компанія може скасувати такі ставки та/або будь-які виграші, які Гравець може отримати з використанням таких грошових коштів, а якщо Компанія вже виплатила Гравцеві грошові кошти за такими ставками або іграми, то ці суми будуть вважатися переданими Гравцеві в довірче управління, і Гравець повинен їх негайно повернути, на першу вимогу Компанії.
  4. Компанія (в тому числі її співробітники або агенти), партнери або постачальники не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, включаючи втрату виграшу, що сталася у результаті помилки з боку Гравця, або з боку Веб-сайту.
  5. Компанія і її ліцензіати, дистриб'ютори, дочірні підприємства, філії і всі співробітники не несуть відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, яка може бути викликана перехопленням або неправильним використанням будь-якої інформації, переданої через Інтернет.
 16. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ:
  1. Гравець підтверджує, що використання послуг Веб-сайту, робить виключно за власним вибором, на власний розсуд і на свій власний ризик.
  2. Робота Веб-сайту здійснюється відповідно до цих Правил, описаним на даному ресурсі. Компанія не дає жодних додаткових завірень чи гарантій щодо Веб-сайту або послуг пропонованих на Веб-сайті, і дійсним виключає свою відповідальність (в тій мірі, наскільки це передбачено законом) в частині всіх гарантій, що маються на увазі.
  3. Компанія не несе відповідальності за контракти, правопорушення, недбалість, будь-яку завдану шкоду або збитки, включаючи, але не обмежуючись, втратою даних, доходу, престижу, репутації, а також за будь-які втрати, які Компанія не може зараз передбачити. Компанія не несе відповідальності за зміст будь-якого з Інтернет-сайтів, доступ до яких можна отримати через Веб-сайт.
 17. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР):
  1. Компанія не несе відповідальності в разі невиконання або затримки виконання будь-якого із зобов'язань по Умовам та Правилам, які викликані обставинами непереборної сили, включаючи стихійні лиха, війни, громадянські заворушення, перебої в громадських комунікаційних мережах або послугах, промислових суперечок або DDOS-атак і аналогічних інтернет-атак, які можуть мати несприятливі наслідки (Форс-мажор).
  2. На період дії Форс-мажорних обставин діяльність Компанії вважається призупиненою, діє відстрочка у виконанні зобов'язань. Компанія буде використовувати всі можливі ресурси, для зупинення дії Форс-мажорних обставин або шукати рішення, за яким Компанія змогла б виконати свої зобов’язання, незважаючи на Форс-мажор.
 18. ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ:
  1. Якщо Компанії не вдасться забезпечити чіткого виконання Гравцем якогось з зобов'язань, або Компанія не зможе скористатися будь-якими з прав чи засобів правового захисту, на які має право, це жодним чином не буде відмовою від таких прав або засобів правового захисту, і не звільняє Гравця від дотримання таких зобов'язань .
  2. Відмова Компанії від виконання будь-якого із зобов'язань за цими Правилами не несе юридичної сили, якщо вона не оформлена офіційно і не була передана Гравцю в письмовій формі відповідно до вищевикладеного.
 19. ПОДІЛЬНІСТЬ ПРАВИЛ:
  Якщо будь-які з умов цих Правил стають недійсними, незаконними або в будь-якому ступені втратили юридичну силу, такий термін, умова або положення будуть у відповідній мірі відокремлені від решти положень, умов і формулювань, які в повній мірі збережуть свою юридичну силу, як передбачено законодавством. У таких випадках та частина, яка вважається недійсною або нездійсненною змінюється відповідно з застосованим правом, щоб максимально точно відобразити початкові цілі Компанії.
 20. ПОСИЛАННЯ:
  Веб-сайт може містити посилання на інші сайти, які також знаходяться поза контролем Компанії і не згадані в Умовах або Правилах. Компанія не несе відповідальності за зміст будь-яких сторонніх сайтів, дій або бездіяльності їх власників, ні за утримання третьою стороною реклами і спонсорства на цих сайтах. Гіперпосилання на інші сайти надаються тільки в інформаційних цілях. Гравець використовує будь-які посилання на свій страх і ризик.
 21. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ:
  1. Залишок коштів на Рахунку Гравця, демонструється Гравцеві на постійній основі протягом усього часу перебування в режимі гри.
   Проводиться перевірка і встановлення особи Гравця і його віку, з метою виключення можливості залучення до гри неповнолітніх, вжиття заходів з не допущення до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія); Компанія утримується від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.
  2. На цьому Сайті та/або в цих Прввилах у вільному доступі для гравців розміщуються інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.
  3. Цим організатор повідомляє, що лудоманія - це залежність, що розвивається в результаті надмірного захоплення азартними іграми. На пізніх стадіях вона перетворюється в справжній психічний розлад, що вимагає тривалого комплексного лікування. Невміння контролювати свою ігрову поведінку призводить до серйозних матеріальних, фізичних і соціальних проблем. Залежність від ігрових автоматів і розвивається поступово. Нормально, якщо людина розважається, отримуючи задоволення від разових виграшів і легко ставлячись до невдач. Але як тільки процес починає набувати особливої значущості, можна говорити про те, що гравець потрапив в зону ризику. Ставати рабами азарту дорослим людям "допомагають”:
   • надмірне захоплення комп'ютерними іграми в дитячому та підлітковому віці;
   • невдоволення матеріальним становищем і соціальним визнанням (підвищена значимість грошей для відчуття самоповаги);
   • віра в "щасливу зірку" (рано чи пізно все буде, потрібно лише проявити терпіння);
   • потреба в гострих відчуттях;
   • відсутність поруч людей, за яких переживаєш і відчуваєш відповідальність.
  Виявити залежність від азартних ігор у близької людини буває непросто. Щоб зробити Ігрова залежність у чоловіків і жінок може розвиватися без яскравих зовнішніх проявів, але все-таки є ознаки, що дозволяють розпізнати проблему на ранній стадії. Перший симптом: людина стала більше часу проводити за комп'ютером або зі смартфоном і при цьому часто перебуває в стані збудження. На питання, чим він там займається, відповідає розпливчасто. З'являються дратівливість, скритність, порушення сну та інші психосоматичні симптоми. Якщо не почати лікування ігрової залежності на ранній стадії, наслідки не змусять на себе чекати:
  • під загрозою опиняються близькі міжособистісні відносини;
  • зростає ймовірність втратити роботу;
  • виникають проблеми з кредиторами, деякі з яких готові вдатися навіть до фізичного насильства;
  • зняття стресу за допомогою алкоголю і наркотиків призводить до звикання і відповідних фізичних наслідків.
  Впевнені, що ігрова залежність - це не про вас? Ви точно не захоплюєтеся настільки, щоб відразу відіграватися після невдачі або позичати гроші на ставку, не розуміючи, як їх віддавати? Чудово, але динаміка розвитку залежності часто така, що перехід в розряд ігроманів абсолютно непомітний. Потрібно бути чесним перед собою. Якщо ви кожен день заходите і постійно перебуваєте на сайтах онлайн-казино, залежність від азартних ігор точно є. Якщо під час паузи підвищена потреба в азарті не проявляється, можна себе привітати. Якщо ні - потрібно визнати проблему і почати з нею боротися.
  На пізніх етапах розвитку хвороби лудомани потребують професійного лікування. Методи терапії схожі з тими, що застосовують при реабілітації наркоманів і алкоголіків. Зазвичай застосовують комплексний підхід. Головна увага приділяється психології: людину вчать керувати своїми емоціями і заново налагоджувати соціальні зв'язки. Іноді використовують кодування і гіпноз. Лікування ігрової залежності передбачає і прийом медикаментів. Ліки необхідні, щоб нормалізувати внутрішні процеси. Подібної терапії краще уникати, але в ряді випадків без цього не обійтися. Також дуже важлива профілактика. Як і при лікуванні наркоманії або алкоголізму, без щирої допомоги рідних і друзів впоратися з проблемою дуже складно. Лудоманія - хвороба, офіційно визнана ВООЗ, тому займатися нею повинні професіонали. Перш ніж звертатися до лікаря, варто упевнитися в його кваліфікації і наявності дозволу на подібну діяльність. Терапія буває: груповою; індивідуальною; під постійним наглядом лікарів в лікарні. Організатор дотримуючись принципів відповідальної гри цим надає гравцям інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність, в т.ч інформацію (контактні дані, телефон служби підтримки): Медичний центр лікування залежностей «New Life» за посиланням: https://nc-newlife.com/ua/likuvannya-igrovoji-ta-internet-zalezhnosti;
 22. РИЗИКИ, ОНЛАЙН-СИСТЕМА КОМПАНІЇ ТА ЗАБОРОНИ:
  1. Беручи участь в іграх або в спортивних ставках, Ви ризикуєте втратити кошти, внесені в акаунт на сайті https://first.ua/
  2. У деяких країнах азартні ігри онлайн можуть бути незаконними. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що адміністрація сайту https://first.ua/ не може надати Вам юридичні консультації або гарантії щодо законності використання Вами послуг сайту.
  3. Компанія не гарантує, що всі послуги Сайту відповідають вимогам законодавства вашої юрисдикції. Ви використовуєте послуги, що надаються за вашим вибором і на ваш розсуд, за умови, що ризик відповідальності, прийняття рішення про те, чи є використання послуг Сайту законним відповідно до чинного законодавства вашої юрисдикції. Ви заходите на сайт і берете участь в іграх на свій страх і ризик.
  4. Веб-сайт та ігри доступні Вам без будь-яких явних гарантій, або тих що маються на увазі, урахуванням того, що онлайн-система організатора азартних ігор забезпечує прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інших операцій, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор казино в мережі Інтернет, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
  5. Цим забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до закону.
  6. Онлайн-система організатора забезпечує прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.
 23. ПОВЕРНЕННЯ:
  1. Повернення грошових коштів не може бути здійснене після того, як ймовірний депозит був здійснений на сайті https://first.ua/ крім випадків, визначених цими Правилами та чинним законодавством.
  2. Запит повернення буде розглянуто тільки в тому випадку, якщо запит здійснюється протягом перших 24 годин ймовірної транзакції або протягом 30 днів, якщо Гравець стверджує, що інша людина (або неповнолітній) мав доступ до його / її Акаунту Користувача.
  3. Ми також залишаємо за собою право утримуватися від будь-якої суми повернення або зворотньої транзакції до тих пір, поки особистість гравця не буде належним чином встановлена, щоб гарантувати, що будь-який платіж, зроблений в нашу користь, буде дотриманий після того, як буде зроблене повернення. Ви погоджуєтеся надати, в разі, якщо ми вимагаємо нотаріально засвідчену ідентифікацію або будь-які інші документи, що ідентифікують Вас, відповідно до чинних законів вашої юрисдикції. Якщо така нотаріально засвідчена або завірена ідентифікація не надається протягом п'яти (5) днів з моменту нашого запиту, то така поворотна або зворотня транзакція не буде проведена, Рахунок Гравця буде закритий, і Ви втратите всі кошти на своєму Ігровому рахунку, таке рішення повинно бути остаточним, обов'язковим і не підлягає оскарженню.
 24. ВИПЛАТА:
  1. Ви маєте право подати запит про виведення грошей з Вашого рахунку за умови, що всі платежі, переведені на Ваш рахунок, були перевірені на предмет відсутності дій, що порушують Правила.
  2. При здійсненні виплат Компанія має право запросити у Клієнта документи для посвідчення особи. Компанія керується міжнародними принципами KYC (Знай Свого Клієнта), які зобов'язують ідентифікувати особу клієнта, перш ніж дозволити транзакцію на вивід. Компанія залишає за собою право вимагати від Клієнта пройти додаткові способи ідентифікації, включаючи, але не тільки, відео-ідентифікацію, селфі з документом особи та інші методи.
  3. Відповідно до міжнародних правил по боротьбі з відмиванням коштів та запобігання шахрайства, виплата грошових коштів здійснюється тим же методом, яким було зроблено поповнення ігрового рахунку. У разі, якщо виведення коштів не може бути здійснене тим же методом, Компанією буде запропонований інший метод.
  4. На момент подачі заявки на виплату, на Вашому бонусному балансі не повинно бути ніяких активних бонусів, лотерейних квитків, безкоштовних обертань, в іншому випадку при обробці заявки на виплату Компанія залишає за собою право анулювати всі активні бонуси і виграші за ними.
  5. Компанія залишає за собою право на проведення додаткової перевірки Ваших грошових коштів перед проведенням виведення, на строк, що не перевищує 48 годин.
  6. Компанія своєчасно та в повному обсязі здійснює виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет протягом строку, встановленого Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
  7. Компанія вживає заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи).
Зазирни в магію ігорвживу